ACO Wal-Selecta® Żeliwne wpusty podłogowe

W miejscach, gdzie bezpieczeństwo użytkowników ma szczególne znaczenie, doskonale sprawdza się system żeliwnych wpustów podłogowych z zasyfonowaniem - ACO Wal-Selecta. Są to m.in. hotele, szpitale, domy jedno- i wielorodzinne, domy opieki oraz zakłady przemysłowe.

Wszystkie wpusty ACO Wal-Selecta są w pełni zgodne z normą PN-EN 1253. Wpusty są wykonane z żeliwa, co sprawia, że są całkowicie ognioodporne. Przeprowadzone badania wykazały, że wpusty spełniają klady ognioodporności R30 - R120, co zostało potwierdzone stosownym certyfikatem przez Deutsches Institut Fur Bautechnik w Berlinie. 

Specjalnie zaprojektowany syfon, dzięki swojej optymalnej budowie i mocowaniu, zapewnia łaty montaż i pełną szczelność w korpusie. Gwarantuje również stały dostęp do wnętrza wpustu w celu czyszczenia lub rewizji. Te właśnie cechy stawiają wpusty ACO Wal-Selecta na pierwszym miejscu wśród produktów najczęściej wybieranych przez projektantów, instalatorów, jako skuteczne, profesjonalne i sprawdzone odwodnienie podłogowe.

 

 

Zalety produktu:

 • dźwiękochłonność - spełnia wymagania normy DIN 4109 < 25 dB(A) i VDI 4100
 • zabezpieczenie przed pożarem - z góry i dołu, we wpustach z odpływem pionowym i bocznym; bez konieczności przebudowy podłogi
 • szeroki asortyment i estetyka - nadstawki do wszystkich rodzajów zabudowy; pełna gama estetycznych rusztów

 

 

Charakterystyka materiału:

 • klasa materiałowa A1
  - żeliwo odpowiada klasie materiałowej A1
  - jest materiałem ognioodpornym
 • trwała zabudowa
  -
  żeliwo tworzy doskonałe połączenie z betonem ze względu na podobną rozszerzalność materiału
 • odporność mechaniczna
  -
  żeliwo nie ulega deformacji i jest odporne na pęknięcia
  - zabudowane wpusty są przejezdne dla ruchu kołowego nawet podczas prac budowlanych
 • odporność termiczna
  -
  doskonała odporność żeliwa na wysokie temperatury, umożliwia łączenie go z powłokami asfaltowymi i bitumicznymi

 

 

Więcej szczegółów na kartach katalogowych

 

Materiały do pobrania

ACO Wal-Selecta®

Karty katalogowe
Dokumenty dopuszczające