Restauracje

ACO Kanał Euro – kompleksowe odwodnienie kuchni w restauracji
ACO Kanał Euro – kompleksowe odwodnienie kuchni w restauracji
ACO Kanał Euro – aplikacja do posadzek winylowych
ACO Kanał Euro – aplikacja do posadzek winylowych
ACO Kanał Euro – nowoczesne wydanie kuchni profesjonalnej
ACO Kanał Euro – nowoczesne wydanie kuchni profesjonalnej

 

Restauracje to obiekty bardzo zbliżone do kuchni profesjonalnych, które z reguły znajdują się na bardziej ograniczonej przestrzeni, często z zastosowaniem mniejszych odwodnień oraz przenośnych separatorów tłuszczu.

Wiedza na temat rozwiązań dla restauracji oraz profilu zastosowań została zgromadzona w poniższym poradniku:

Pobierz poradnik

Do powyższych obszarów polecamy: