Odwodnienie wjazdu na posesję

Odwodnienie wjazdu na posesję nie różni się specjalnie od odwodnienia wjazdu do garażu co do istoty działania. Kanały z rusztem układane są w poprzek bramy wjazdowej.

W tym przypadku należy jednak dokładnie przemyśleć, jakie pojazdy będą poruszały się po odwodnieniu.
Często na pytanie: „co będzie się poruszało się po odwodnieniu?” odpowiedź brzmi: „samochód osobowy, bo taki posiadam”. Warto jednak pamiętać, że na posesję może wjechać również samochód z meblami, wóz asenizacyjny, śmieciarka lub ekipa remontowa.

Dlatego też, w bramie wjazdowej ACO rekomenduje sprawdzony system ACO GALA® z przykręcanym śrubowo rusztem żeliwnym, w klasie C250.