Produkcja - jakość gwarantowana przez ACO

ACO jest liderem w dziedzinie odwodnienia powierzchni, zarówno w przypadku produktów, jak też rozwiązań systemowych. Oferuje również specjalne rozwiązania dla obiektów sportowych, rolnictwa, ogrodnictwa, małej architektury, w zastosowaniu stali nierdzewnej, technice produkcji oraz technologii odlewania żeliwa. Wysoka jakość produktów ACO jest efektem światowego know-how grupy, intensywnych prac badawczo-rozwojowych oraz umiejętności przetwarzania najważniejszych materiałów, którymi są:

Nasza jakość - Polimerbeton

Polimerbeton: ACO jest największym producentem polimerobetonu, materiału który utorował drogę do sukcesu. Pierwsze rozwiązania odwodnień z polimerobetonu produkowane były już w 1960 roku - i nadal są w użyciu, bez oznak jakiegokolwiek zniszczenia. Produkty z polimerbetonu są wytwarzane w 13 fabrykach na całym świecie. W Polsce pierwsza linia produkcyjna ruszyła już w 1997 r. i do dziś podnosi swoją jakość wraz z rozwojem rynku.

Nasza jakość - Żeliwo

Żeliwo: Zmodernizowane tradycyjne odlewnie niemieckie w Kaiserslautern i Aarbergen stworzą bardzo nowoczesne kompleksy produkcyjne o wysokim poziomie konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Michelbacher Hütte w Aarbergen jest jednym z najstarszych hut niemieckich z historią sięgającą aż 1652 r.

Nasza jakość - Stal nierdzewna

Stal nierdzewna: blachy nierdzewne przetwarzane są na całym świecie przez fabryki ACO. Wysoki poziom inwestycji zapewniają, że nasze zakłady produkcyjne są zawsze przygotowane, aby produkować innowacyjne i konkurencyjne produkty.

Nasza jakość - Żelbet

Żelbet: niezawodna receptura żelazobetonu od ponad 30 lat służy do produkcji m.in. separatorów i dużych zbiorników. Od 2007 roku Polska jest znaczącym krajem w grupie ACO produkującym separatory betonowe.

Nasza jakość - Tworzywa sztuczne

Tworzywo sztuczne: Wiele produktów ACO korzysta z innowacji i postępu w technologii obróbki tworzyw sztucznych. Pracujemy na produktach, takich jak: PVC, poliwęglan, polipropylen i polietylen, używając trzech różnych technologii przetwarzania: formowania wtryskowego, wytłaczania i formowania rotacyjnego.

ACO posiada 29 zakładów produkcyjnych w 15 krajach, na kontynentach Europy, Ameryki i Azji. Ciągła modernizacja naszych zakładów produkcyjnych i przyjazność dla środowiska jest integralną częścią filozofii firmy.