ACO Q-Brake Vortex

Schemat typowego systemu kontroli wody opadowej

schemat qbrake

Wirowy regulator przepływu

ACO Q-Brake Vortex jest pionowym wirowym regulatorem przepływu służącym do regulacji przepływu wody opadowej, zanim zostanie ona uwolniona do cieków wodnych lub sieci kanałów ściekowych. W porównaniu do bardziej konwencjonalnych metod, np. kryz dławiących, regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex jest mniej podatny na niedrożność (zapchanie) oraz umożliwia większe przepływy przy niższym ciśnieniu słupa wody, ponieważ jego konstrukcja umożliwia zainstalowanie przewężenia na wylocie o przekroju 4 do 6 razy mniejszym.

Czym jest regulator przepływu ACO?

Działanie wirowego regulatora przepływu jest oparte o zasadę mechaniki płynu o wymuszonym wirze, który umożliwia regulację przepływu bez zastosowania części ruchomych.

Regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex wykorzystuje ciśnienie słupa wody powyżej punktu zrzutu w celu

wytworzenia „wiru” wewnątrz struktury urządzenia.
Integralną częścią regulatora przepływu ACO Q-Brake Vortex jest klapa na obejściu, która może zostać otwarta w przypadku niedrożności, by można było osuszyć urządzenie. Linka ze stali nierdzewnej przymocowana do tej klapy poprowadzona jest do poziomu pokrywy i zapewnia kontrolę urządzenia.

Gdy poziom wody w studzience obniży się, urządzenie może zostać oczyszczone.

Każdy regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex, wyprodukowany jest ze stali nierdzewnej klasy AISI 304 i skonfigurowany indywidualnie tak, by spełniać konkretne kryteria dotyczące wydajności. Wszystkie łączenia są spawane spoiną ciągłą o maksymalnej wytrzymałości.

Dlaczego warto wybrać regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex?

Mechanizm zastosowany w regulatorze przepływu ACO Q-Brake Vortex zapewnia doskonałą wydajność hydrauliczną w porównaniu z tradycyjnymi systemami kontroli przepływu. Porównanie obu
typów systemów można znaleźć na stronie 5. Regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex umożliwia większe przepływy przy niższym ciśnieniu słupa wody, redukując wymagania dotyczące pojemności zbiornika oraz obniżając koszty.

Regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex ma otwory o większym prześwicie niż w przypadku tradycyjnych metod kontroli przepływu, co sprawia, że system jest bardziej odporny na niedrożność. Brak jakichkolwiek części zmniejsza wymagania konserwacyjne.

Opatentowany system klapy na obejściu i spustu awaryjnego umożliwia zdalny dostęp do regulatora ACO Q-Brake Vortex z powierzchni, dzięki czemu można niezależnie osuszyć górną część systemu z całkowitym pominięciem dopływu.

System spustu awaryjnego wykonuje się przez pociągnięcie stalowej linki przymocowanej do klapy na obejściu. System obejściowy zamyka się automatycznie po zwolnieniu linki.

W przypadku korzystania z innych produktów ACO, regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex może uzupełnić w pełni zintegrowany system kontroli wody opadowej.

Regulator ACO Q-Brake Vortex jest produkowany w Wielkiej Brytanii i został niezależnie przetestowany w warunkach laboratoryjnych pod kątem stopnia przepływu.


Typowe zastosowania

Regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex jest tak zaprojektowany, że możliwe jest stosowanie go w wielu różnych rozwiązaniach, o różnych zastosowaniach, jak:

 • obiekty komercyjne i handlowe,
 • mała architektura,
 • publiczne i prywatne parkingi,
 • inwestycje mieszkaniowe,
 • obszary dystrybucyjne,
 • strefy przemysłowe.
 • zastosowania qbrake
 • zastosowania qbrake
 • zastosowania qbrake

Zalety produktu

 • Kontroluje przepływ wody do cieków wodnych lub sieci kanałów ściekowych,
 • zapewnia przewidywalną wydajność kontrolną,
 • uruchamia się automatycznie,
 • minimalizuje ryzyko niedrożności,
 • zmniejsza potrzebę konserwacji,
 • eliminuje bezpośredni dostęp człowieka,
 • prosty montaż,
 • pasuje do wielu rodzajów studzienek,
 • trwały oraz odporny na korozję,
 • dostosowywany indywidualnie do konkretnych potrzeb wydajności.

Schemat regulatora przepływu Q-Brake Vortex

schemat q-brake vortex

Specyfikacja i projektowanie regulatora przepływu ACO Q-Brake Vortex

Każdy regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex, wyprodukowany jest ze stali nierdzewnej klasy AISI 304, wszystkie części są zespawane zgodnie z normą BS 4872 i jest skonfigurowany indywidualnie tak, by spełniać konkretne kryteria dotyczące wydajności. Nasi inżynierowie stosują standardowe w branży oprogramowanie do projektowania odwodnień i projektowe obliczenia hydrauliczne, aby sprawdzić, czy system jest dostosowany do wymagań projektowych.

Aby można było sprawnie przeprowadzić ten proces i dostarczyć właściwe wersje produktu, należy podać pracownikom, ACO następujące informacje:

 • przewidywany przepływ – maksymalny zrzut wody [l/s],
 • zaprojektowany słup wody – światło rury wylotowej do najwyższego poziomu wody [m],
 • średnica rury wylotowej [mm],
 • rodzaj i wielkość studzienki wylotowej.


Ukończony produkt

Na podstawie tych informacji będziemy mogli określić rozmiar i konstrukcję regulatora przepływu ACO Q-Brake Vortex, aby spełniał założenia projektowe.

ACO dostarczy:

 • tabelę i wykres słupa wody,
 • i nstrukcję montażu regulatora przepływu ACO Q-Brake Vortex,
 • informacje dotyczące rozmiarów studzienek


Wyposażenie dodatkowe do montażu regulatora przepływu ACO Q-Brake Vortex

Regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex może zostać wyposażony w różne rodzaje mocowania, w zależności od rodzaju studni − prostokątnych lub okrągłych.

Na etapie projektowania, trzeba określić typ studni, która będzie zastosowana w układzie, aby właściwie dopasować regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex.

Wyposażenie dodatkowe do mocowania w studni prostopadłościennej

Opcja montażu w w studni prostopadłościennej na ścianie
płaskiej.

W skład urządzenia wchodzi:

 • uszczelka,
 • 3 śruby mocujące.

Wyposażenie dodatkowe do mocowania w studni cylindrycznej

Opcja montażu w studni cylindrycznej właściwa dla średnicy od 900 mm do 3000 mm.

W skład urządzenia wchodzi:

 • uszczelka,
 • 4 śruby mocujące,
 • zaokrąglona płyta pasująca do promienia studzienki.

 

Materiały do pobrania

ACO Q-Brake

Katalog
Rysunki techniczne
Instrukcje montażu
Formularze doboru
Dokumenty dopuszczające