ACO Qmax® - System odwodnień szczelinowych

Systemy ACO Qmax® 900 i ACO Qmax® 600 zaprojektowano z myślą o dużych zlewniach. Zaspokajają one zapotrzebowanie na ekonomiczną i wysoko wydajną instalację odwadniającą. Stosuje się je w szerokim zakresie klas obciążeń, szczególnie w przypadku zrównoważonych instalacji odwadniających (SuDS – Sustainable Drainage Systems).

Konwencjonalne odwodnienia punktowe czy nawet liniowe nie wystarczają w przypadku dużych powierzchni, takich jak centra dystrybucyjne, nawierzchnie lotnisk, autostrad i parkingów. Nie obniżają także w widoczny sposób kosztów całej instalacji.

System ACO Qmax® zaprojektowano do pracy z wysoką wydajnością hydrauliczną. Elementy systemu wykonano z twardego, chemicznie odpornego polietylenu o średniej gęstości (MDPE), lekkiego i łatwego w obsłudze oraz szybkiego w montażu.

System ACO Qmax® dostępny jest obecnie w dwóch wielkościach. Kanał ACO Qmax® 600 jest w stanie przejąć przepływy rzędu 100 l/s, nawet w przypadku instalacji kanału w poziomie (w zależności od długości koryta itp.). Natomiast poziomy kanał ACO Qmax® 900 może przejąć przepływy rzędu 300 l/s, a znacznie więcej przy zastosowaniu instalacji ze spadkiem dna.

W systemie ACO Qmax® znajdują się akcesoria, zapewniające prostą i wygodną integrację ze standardowymi produktami budowlanymi.

Zalety systemu

  • duża pojemność magazynowania zapewniająca skuteczne zatrzymanie wody burzowej,
  • kontrolowany odpływ do sieci kanalizacyjnej lub cieku wodnego (regulator przepływu),
  • znajduje zastosowanie do nawierzchni asfaltowych, z kostki i betonowych,
  • opcjonalne kompletne uszczelnienie koryta zapobiegające napływowi wody do kanału oraz wyciekom do wód gruntowych,
  • odporna na korozję szczelina wlotowa kanału ze stali ocynkowanej zanurzeniowo, wykonana zgodnie z EN ISO 1461:1999,
  • owalny kanał dostarczany jest wraz z krawędziami szczeliny wlotowej lub z bezpiecznym rusztem ze stali ocynkowanej (Heel safe),
  • wysokoobciążalne zakotwienia w betonie, długości 150 mm, rozmieszczone co 500 mm gwarantują całkowite zabezpieczenie krawędzi szczeliny wylotowej.
Połączenie kanału z rurociągami jest ułatwione poprzez specjalny kanał z bocznymi wlotami
Poziom wody w systemie Qmax® podnosi się wraz ze wzrostem intensywności opadu
Szczelne połączenie pomiędzy przylegającymi kanałami

Więcej szczegółów na kartach katalogowych

 

Materiały do pobrania

ACO Qmax

Karty katalogowe
Instrukcje montażu
Rysunki techniczne
Właściwości materiału
Dokumenty dopuszczające