ACO TRAM

Elementy systemu

Kanały boczne, międzyszynowe, międzytorowe

System odwodnienia standardowego torowiska dwutorowego składa się z dwóch kanałów międzyszynowych, z jednego kanału międzytorowego oraz dwóch kanałów bocznych o zmiennej długości. Przepusty ACO Tram zbierają wodę z torowiska, z szyn oraz wodę infiltracyjną z pasa zieleni. Przyczyniają się one do poprawy komunikacji w przestrzeni publicznej: chronią pieszych i wystawy sklepowe przed ochlapywaniem wodą deszczową i błotem przez przejeżdżające tramwaje.

Elementy te są ze sobą połączone pod szynami. Specjalny łącznik zapewnia ciągłość przepływu wody, zachowując jednocześnie dużą wydajność hydrauliczną kanałów. Kanały klasy F 900 spełniają wymagania normy PN-EN 1433:2005 + A1:2007.

Odwodnienie punktowe

Wpusty wykonane są z żeliwa i służą do odprowadzania wody z szyn położonych przede wszystkim w pasie zieleni.

Zalety systemu

  • Kanały o dużej wydajności hydraulicznej i szerokości w świetle 200 mm.
  • Ciągłość przepływu wody pod szynami dzięki wsuwanym łącznikom.
  • Montaż łącznika pod szynami od wewnętrznej strony kanałów.
  • Bardzo dobra szczelność systemu ACO Tram dzięki gumowym uszczelnieniom.
  • Centralne mocowanie śrubowe rusztów (1 punkt).
  • Izolacja elektryczna i mechaniczna (brak przenoszenia drgań) dzięki rynnie neoprenowej.
  • schemat aco kerbdrain

Typowe zastosowania

Tramwaj w Orleanie
Tramwaj w Orleanie

Zabudowa ACO Tram w strefach z nawierzchnią z kostki brukowej lub z płyt

System ACO Tram umożliwia odprowadzanie wód powierzchniowych oraz wody zgromadzonej w rowku szyny, zabezpieczając w ten sposób pieszych oraz witryny sklepowe przed ochlapaniem podczas przejazdu tramwaju.

Przejazd tramwaju w Bordeaux przez strefę z nawierzchnią trawiastą

Zabudowa ACO Tram w strefach z nawierzchnią betonową i trawiastą

Umieszczone w pasach zieleni studzienki ściekowe umożliwiają odprowadzanie wody z rowka szyny. Woda przesiąkająca do trawnika zbiera się w przewodach drenażowych i jest odprowadzana do kanałów ACO Tram.

Tory w Olsztynie

 

 

Więcej szczegółów na kartach katalogowych

 

Materiały do pobrania

ACO TRAM

Karty katalogowe
Właściwości materiału
Dokumenty dopuszczające