Bezfiltrowe separatory ropopochodnych 


Separatory substancji ropopochodnych są urządzeniami przepływowymi do zabudowy w gruncie. Typoszereg bezfiltrowych separatorów ropopochodnych Oleosmart-C-FST z kanałem koalescencyjnym oraz zintegrowanym osadnkiem jest przeznaczony do usuwania ze ścieków opadowych substancji olejowych o gęstości mniejszej niż 0,95 g/cm3. Bezfiltrowy separator Oleosmart-C-FST spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub zlewni, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz jest zgodny z wymaganiami normy PE-EN 858. Bezfiltrowy separator oznaczony jest znakiem CE, jako separator klasy I i posiada pełną dokumentację badań typu zgodnie z PN-EN 858 przeprowadzonych w certyfikowanym laboratorium.

 

 

Zasada działania

W separatorze bezfiltrowym przepływ ścieków zawierających węglowodory ropopochodne oraz osad jest rozdzielany na wlocie do separatora na dwie strugi. Strugi ścieków przepływają przez kanał koalescencyjny. W kanale koalescencyjnym umieszczone są perforowane przegrody, zamontowane poprzecznie do kierunku przepływu ścieków. Funkcją perforowanych przegród jest wytworzenie przepływu turbulentnego w poszczególnych sekcjach kanału koalescencyjnego oraz przepływu laminarnego w pozostałych sekcjach. Zmiana przepływu wspomaga proces koalescencji wewnątrz kanału, a także koalescencji na perforowanych przegrodach wyrównawczych, gdzie cząstki oleju łączą się w większe, aż do momentu kiedy zaczynają flotować, tworząc na powierzchni lustra wody warstwę filtru olejowego.Oczyszczone z substancji olejowych ścieki wypływają z separatora przez zasyfonowany odpływ wyposażony w pływakowe zamknięcie. Odpowiednio wytarowany pływak unosi się na granicy faz woda/substancja olejowa. W chwili przekroczenia granicznej ilości gromadzenia oleju opada do gniazda z uszczelką zamykając odpływ z separatora. 

 

 

Zalety

 • w pełni zgodne z normą PN-EN 858 oraz z obowiązującymi przepisami prawa
 • sprawdzona skuteczność podczyszczania i wydajność potwierdzona w badaniach laboratoryjnych LGA
 • bezfiltrowa technologia podczyszczania ścieków
 • optymalne rozwiązania techniczne ograniczające koszty eksploatacji
 • wysoka skuteczność separacji związków ropopochodnych i zawiesiny ogólnej
 • przepływ 4 -15 l/s
 • żelbetonowe zbiorniki monolityczne o bardzo wysokich parametrach betonu (C35/45)
 • możliwość podłączenia urządzenia do poboru próbek w separatorze
 • zawiesia transportowe wykonane ze stali nierdzewnej
 • kanał koalescencyjny
 • właz betonowo - żeliwny, klasa obciążenia D400
 • automatyczne zamknięcie pływakowe na odpływie
 • możliwość zastosowania urządzenia alarmowego

 

 

Oleosmart-C-FST

Oleosmart-C-FST

Oleosmart-C-FST

 

Materiały do pobrania

Separatory Bezfiltrowe

Katalog
Karty katalogowe
Rysunki techniczne
Formularze doboru
Dokumenty dopuszczające