Wpusty mostowe ACO

Aby zapobiegać powstaniu zjawiska „aquaplaningu” lub gołoledzi na mostach, woda z ich powierzchni musi być szybko i skutecznie odprowadzona. Za pomocą nowych wpustów mostowych Multitop ® HSD można znacznie poprawić funkcjonalność, bezpieczeństwo i wydajność odprowadzania wody.

Górna część wpustów mostowych posiada regulowaną wysokość, możliwość przesuwania na boki i obracania. Ruszty są wyposażone w bezśrubowy zatrzask, a ramy we wkładki amortyzujące. W zamkniętej ramie jest możliwość wybicia otworów służących do odprowadzania wody na czas prac budowlanych. Systemy wpustów oferowane są w wersjach
HSD-2 300 x 500 (rozmiar rusztu 300 x 480) i HSD-5 500 x 500 (rozmiar rusztu 500 x 559).
Obie wersje odpowiadają klasie D 400 zgodnie z normą PN-EN 124 / DIN 1229.

Wpusty mostowe Multitop ® osiągają wysoką wydajność hydrauliczną, dzięki specjalnej budowie rusztu i odpowiedniemu dopasowaniu ramy, co eliminuje powstawanie zatorów.

Dzięki temu unika się ich zapychania, wzrasta bezpieczeństwo komunikacji drogowej i wydłużają się okresy konserwacji. Zbędna staje się również konserwacja zabrudzonych lub ciężko pracujących połączeń śrubowych, ponieważ nowe wpusty wyposażone są w odporne na brud zatrzaski z zabezpieczeniem ze stali nierdzewnej.

Ruszt i rama połączone są zawiasem o kącie otwarcia 110º. Łatwość obsługi oferuje technika HSD pozwalająca na płynną regulację wysokości i przesuwanie mimośrodowe na boki. Ponadto jest możliwość jej obrotu o 360º co pozwala precyzyjnie ustawić wpust na wysokości nawierzchni drogowej i równolegle do pokrywy. Solidne wkładki amortyzujące w ramie systemu wpustowego zmniejszają naciski powierzchniowe i gwarantują tym samym trwałe funkcjonowanie bez stukania.

Pasywacja i właściwości żelaza

Żeliwo służące do wykonywania wpustów ACO nie wymaga stosowania dodatkowego zabezpieczenia dla poprawienia odporności na korozję. Zmiana koloru rusztu żeliwnego w wyniku pokrywania się tlenkiem żelaza (rdzą) jest naturalnym i krótkotrwałym procesem i jest dowodem na rozpoczęcie procesu pasywacji żeliwa. Zmiana koloru nie wpływa w żadnym stopniu na własności wytrzymałościowe i eksploatacyjne wyrobów ACO, ponieważ dotyczy tylko powierzchni wyrobu.

Warstwa rdzawego nalotu zostanie szybko wytarta przez koła przejeżdżających pojazdów.Można ją również usunąć mechanicznie lub poczekać aż jasnoczerwony tlenek żelaza zmieni kolor na ciemnobrunatny. patrz: standardowe, żeliwne pokrywy i ramy wpustów oraz włazów ulicznych. Pokrywa malarska rusztów żeliwnych dostarczanych przez ACO nie jest zabezpieczeniem antykorozyjnym, bo żeliwo jej nie potrzebuje, lecz jedynie „warstwą kosmetyczną”.

Jest możliwe (aczkolwiek rzadko stosowane) dla poprawienia wyglądu pokrycie rusztów żeliwnych powłoką malarską naniesioną metodą  kataforezy (KTL). Jej trwałość będzie jednak ograniczona dopowierzchni nie narażonych na wycieranie np. w miejscach przejazdu samochodów a koszt wykonania podniesie cenę rusztów.

Korozja na powierzchni żeliwa

Żeliwo jest stopem żelaza (ok. 95%) z węglem (ok. 3%) i małych ilości innych metali. W żeliwie sferoidalnym węgiel występuje w postaci związanej z żelazem (cementyt Fe3C), który tworzy na przemian z ferrytem (Fe) strukturę perlityczną, i niezwiązanej (grafit kulkowy). Zarówno ferryt jak i cementyt są strukturami o znacznej odporności na korozję. Żelazo na powierzchni odlewu jest silnie zanieczyszczone wydzielonymi na granicy ziaren dodatkami stopowymi i ich tlenkami. Warstwa powierzchniowa ma niskie własności mechaniczne, jest też mało odporna na korozję. Żeliwo tuż po zakończeniu procesu produkcyjnego posiada jasno-szarą barwę.

Czerwono-brunatna warstewka tlenku żelaza (rdza) powstaje na żeliwie  pod wpływem medium korozyjnego. Charakterystyczny dla żeliwa powierzchniowy nalot o konsystencji pyłu, pokrywa jedynie zewnętrzną powierzchnię wyrobu. Spowodowana utlenianiem żelaza i wypłukiwaniem rdzy akumulacja grafitu na powierzchni korodującego żeliwa jest nazywana grafityzacją lub korozją grafitową. To ona właśnie powstrzymuje i ogranicza – wspólnie ze strukturą perlityczną żeliwa – dalszy rozwój korozji czyli pasywuje żeliwo, nie pozwalając na rozwój korozji międzykrystalicznej (typowej dla stali) mogącej zniszczyć wewnętrzną strukturę materiału. Ta połyskliwa warstwa daje się łatwo zauważyć po usunięciu rdzy (rdzawego nalotu) np. przez koła przejeżdżających pojazdów. Z tego właśnie powodu nie stosujemy malowania czy cynkowania żelaza jako zabezpieczenia żeliwa przeciw korozji.

Więcej szczegółów na kartach katalogowych

 

Materiały do pobrania

ACO Wpusty mostowe

Karty katalogowe
Rysunki techniczne
Instrukcje montażu
Dokumenty dopuszczające