Wpusty uliczne - ACO Combipoint

ACO Combipoint

Zapobiegać uszkodzeniom, przenosząc obciążenia

Pomysł jest prosty, i dlatego skuteczny. Polega na konstrukcyjnym rozdzieleniu rusztu i korpusu wpustu, co powoduje, iż stabilny ruszt żeliwny przekazuje w całości uderzenia i obciążenia dynamiczne powodowane przez ruch drogowy na przylegające do niego warstwy nośne drogi. W efekcie wpust dłużej zachowuje sprawność działania.

Problem - obecny stan dróg

Uszkodzenie typu A
Uszkodzenie typu A
Uszkodzenie typu A
Uszkodzenie typu A
Uszkodzenie typu B
Uszkodzenie typu B
Uszkodzenie typu B
Uszkodzenie typu B

Źródłem opracowania tego nowatorskiego systemu wpustów ulicznych była analiza wymogów i słabych stron stosowanych obecnie technologii w zakresie odwodnienia dróg i ulic. Wpusty uliczne stanowią dla władz lokalnych stałą pozycję kosztów, ponieważ na skutek osiadania przylegającego do nich terenu lub zniszczenia spoin wykonanych z zaprawy konieczne jest stale dokonywanie napraw.

Uszkodzenia typu A

Osiadanie przylegającego terenu

 • ruszt nie zmienia pozycji, podmywanie
 • obniżanie się nawierzchni
 • uszkodzenia powodowane przez mróz

 

Uszkodzenia typu B

Zniszczenie spoin wykonanych z zaprawy i/lub elementów betonowych wskutek obciążenia ruchem drogowym

 • Obniżanie się rusztu
 • Wykruszanie się podbudowy

 

Nasza nowa konstrukcja uwzględnia przyczyny klasycznych uszkodzeń, do których należą:

 • coraz większe obciążenia ruchem
 • coraz mniej miejsca przypadającego na pojazd w ruchu drogowym
 • słabe punkty:
 • wypełnienie wykopu
 • stan nawierzchni przy narożach ramy wpustu
 • nierówne posadowienie.

 

Wymienione cechy oraz dokładna obserwacja sytuacji na placu budowy doprowadziły do opracowania naszej nowej innowacyjnej konstrukcji.

 

Technologia nowego systemu wpustów ulicznych:

 • wpust osadnika w studzience
 • jednoczęściowy
 • geometria zgodnie z DIN 4052
 • wysoka stateczność konstrukcyjna
 • króciec wylotowy z bosym końcem
 • [ 160 do szczelnego przyłączenia do przykanalika
 • odporność na środki odmrażające
 • i inne substancje chemiczne
 • ramy i ruszty wg technologii Multitop®
 • łatwa i prosta zabudowa
 • redukcja kosztów zabudowy
 • brak kosztów naprawy

Rozwiązanie - zapobiegać uszkodzeniom, przenosząc obciążenia

ACO Combipoint – korzyści:

 • Rozdzielenie ramy wpustu od korpusu (studzienki)
 • Brak spoiny (wykonanej z zaprawy) pomiędzy ramą wpustu a korpusem studzienki
 • Eliminacja niezależnego osiadania nawierzchni i studzienki
 • Szczelny korpus (studzienka) wpustu

Więcej szczegółów na kartach katalogowych

 

Materiały do pobrania

ACO Wpusty uliczne Combipoint®

Karty katalogowe
Rysunki techniczne
Instrukcje montażu
Dokumenty dopuszczające