Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Nasze usługi, Twoje korzyści

Uruchomienie

Systemy efektywnego i zrównoważonego odwadniania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pozwalają firmie ACO na zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności. Separatory tłuszczu i lekkich płynów ACO oraz układy pomp i systemy zabezpieczające przed spiętrzaniem zapewniają skuteczną ochronę. Profesjonalny montaż końcowy komponentów oraz uruchomienie całego układu powoduje, że nowy system jest ustawiony prawidłowo od pierwszego dnia i działa od razu z pełną skutecznością.

Konserwacja
Regularne czynności konserwacyjne zgodne z normami

Fachowy przegląd w ramach pakietu serwisowego ACO
Operatorzy systemów odprowadzania ścieków i separatorów są zobowiązani do przestrzegania wymogów związanych z przeglądami. Prace serwisowe należy wykonywać raz na rok, na pół roku lub raz na kwartał i należy je zlecać wykwalifikowanym podmiotom. Przegląd generalny separatora płynów lekkich i tłuszczu należy przeprowadzać np. przed pierwszym uruchomieniem, a następnie w regularnych odstępach czasu, maksymalnie co pięć lat.

Gwarancję można zachować jedynie wtedy, gdy obowiązki związane z przeglądami są realizowane w pełnym zakresie. Z reguły jest to również warunkiem koniecznym dla własnej ochrony ubezpieczeniowej. Pakiet serwisowy ACO stanowi optymalne zabezpieczenie. W ramach usługi uzyskują Państwo fachowe porady na temat zgodnych z normami przeglądów, serwisów i napraw. Dzięki temu Państwa układ może być nie tylko bezpiecznie eksploatowany. Mogą Państwo również czerpać korzyści z aktualizacji i modernizacji wprowadzanych przez naszą firmę w ramach prac nad rozwojem produktów.

Prace serwisowe realizowane przez wykwalifikowanych pracowników
Prace serwisowe mogą zgodnie z normą realizować jedynie wykwalifikowane podmioty. Pod pojęciem tym należy rozumieć pracowników i partnerów serwisowych firmy ACO, dysponujących udokumentowanymi kwalifikacjami i wiedzą techniczną Profesjonalni serwisanci ACO zawsze chętnie służą radą.

Przegląd generalny

Wszystkie układy separacyjne należy przed uruchomieniem, a następnie regularnie maksymalnie co 5 lat poddawać generalnym przeglądom.
Zadaniem przeglądu generalnego* jest potwierdzenie, że układ do kolejnego przeglądu generalnego

  • uchroni przed krytycznymi awariami np. pompowni ścieków, które zawsze niosą poważne reperkusje dla całego budynku
  • może być eksploatowany we właściwy sposób
  • będzie w pełni sprawny dzięki regularnym pracom serwisowym
  • jest odpowiednio zwymiarowany
  • spełnia wymagania związane z gospodarką wodną i jest zgodny ze stanem wiedzy technicznej

* Sposób i zakres przeglądu generalnego reguluje norma DIN 4040-100 dla separatorów tłuszczu oraz norma DIN 1999-100 separatorów płynów lekkich.

Naprawa

Z doświdczenia wiemy, że awarie występują w najmniej oczekiwanym momencie. Dlatego jesteśmy przygotowani, aby tego typu awarie usunąc w jak najszybszym czasie. Zdarza się, że separator przestaje prawidłowo działać lub się zapycha, pompy w układzie odprowadzającym ściek lub w stacji pomp odmawiają posłuszeństwa. Dlatego w przypadku, gdy zajdzie konieczność przeprowadzenia naprawy, warto pomyśleć o możliwości szybkiego sprowadzenia pomocy poprzez jeden kontakt z profesjonalnymi serwisantami firmy ACO. Monterzy z serwisu ACO pojawią się u Państwa wówczas bardzo szybko. Naprawy wykonywane są najczęściej od razu na miejscu. Dzięki profesjonalnej sieci partnerów serwisowych jesteśmy w stanie błyskawicznie rozwiązać problem.

Części zamienne

Oryginalne części zamienne ACO są z reguły szybko dostępne. Dzięki utrzymywaniu zdecentralizowanych magazynów u naszych partnerów serwisowych ACO potrzebne części są dostępne w pobliżu Państwa siedziby. Bezpieczeństwo gwarantują również duże magazyny centralne w Stadtlengsfeld i Bürstadt. Z kompetencji producenta mogą Państwo skorzystać również, jeśli chodzi o części zamienne i opracowywania kompletnych planów napraw i modyfikacji. Profesjonalni serwisanci ACO chętnie służą poradą.

TOP