Region 2 - Gdańsk

Dział Sprzedaży


Rafał
Cimiński

Kierownik Regionu

Rafal.Ciminski@aco.pl

tel. 601 264 172

Przemysław
Kuciński

Koordynator ds. Dystrybucji
– Region Północ

Przemyslaw.Kucinski@aco.pl

tel. 500 086 069

Centrum Obsługi Klienta


Ewa
Stańczak

Koordynator ds. Obsługi Klienta
Obsługa zamówień

Ewa.Stanczak@aco.pl

tel. 22 129 15 90

Lidia
Budek

Koordynator ds. Obsługi Klienta
Przygotowanie ofert

Lidia.Budek@aco.pl

tel. 22 129 11 99

TOP