Region 3 - Szczecin

Dział Sprzedaży


Sebastian
Biliński

Kierownik Regionu

Sebastian.Bilinski@aco.pl

tel. 601 335 948

Przemysław
Kuciński

Koordynator ds. Dystrybucji
– Region Północ

Przemyslaw.Kucinski@aco.pl

tel. 500 086 069

Centrum Obsługi Klienta


Ewa
Wrzesińska

Koordynator ds. Obsługi Klienta
Obsługa zamówień

Ewa.Wrzesinska@aco.pl

tel. 22 129 15 92

Lidia
Budek

Koordynator ds. Obsługi Klienta
Przygotowanie ofert

Lidia.Budek@aco.pl

tel. 22 129 11 99

TOP