Region 7 - Łódź

Dział Sprzedaży


Paweł
Gosławski

Kierownik Regionu

Pawel.Goslawski@aco.pl

tel. 514 913 696

Michał
Kusz

Koordynator ds. Dystrybucji
– Region Południe
(Województwo Świętokrzyskie)

Michal.Kusz@aco.pl

tel. 605 062 626

Centrum Obsługi Klienta


Katarzyna
Gizińska

Koordynator ds. obsługi Klienta
Obsługa zamówień

Katarzyna.Gizinska@aco.pl

tel. 22 129 15 96

Natalia
Zalewska

Koordynator ds. Obsługi Klienta
Przygotowanie ofert

Natalia.Zalewska@aco.pl

tel. 22 129 15 95

TOP