Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Odwodnienia liniowe

Kanały z polimerbetonu, duży wybór rusztów

Lekki kanał tworzywowy

Kanał i ruszt z tworzywa

Kanały niskie dedykowane do garaży podziemnych

Kanał z polimerbetonu

System kanałów z ramami szczelinowymi

Monolityczny kanał z polimerbetonu

Monolityczny kanał z polimerbetonu

Monolityczny kanał z polimerbetonu o gładkich ścianach bocznych

Kanał z polimerbetonu do wysokich obciążeń

Kanały z polimerbetonu dla obiektów sportowych

Połączenie krawężnika z odwodnieniem

System odwodnienia torowisk

Tworzywowe kanały o wysokim przepływie i funkcji retencji

System do odwadniania dachów, tarasów i elewacji

Odwodnienia punktowe

Wpusty mostowe żeliwne

Wpusty dachowe

Wpusty parkingowe

Elementy dodatkowe

Elementy dodatkowe

Footer

O ACO

Silna marka na całym świecie. ACO oznacza profesjonalne odwodnienie, skuteczne oczyszczanie oraz kontrolowane rozsączanie lub ponowne użycie wody. Więcej...

ACO Na świecie

ACO jest obecne w ponad 40 krajach, posiada 30 zakładów produkcyjnych na czterech kontynentach. Więcej...

Kontakt

ACO Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, Łajski, 05-119 Legionowo
tel.: 22 76 70 500 | e: info@aco.pl

TOP