Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Odwodnienia liniowe

Kanały z polimerbetonu, duży wybór rusztów

Lekki kanał tworzywowy

Kanał i ruszt z tworzywa

Kanały niskie dedykowane do garaży podziemnych

Kanał z polimerbetonu

System kanałów z ramami szczelinowymi

Monolityczny kanał z polimerbetonu

Monolityczny kanał z polimerbetonu

Monolityczny kanał z polimerbetonu o gładkich ścianach bocznych

Kanał z polimerbetonu do wysokich obciążeń

Kanały z polimerbetonu dla obiektów sportowych

Połączenie krawężnika z odwodnieniem

System odwodnienia torowisk

Tworzywowe kanały o wysokim przepływie i funkcji retencji

System do odwadniania dachów, tarasów i elewacji

Odwodnienia punktowe

Wpusty mostowe żeliwne

Wpusty dachowe

Wpusty parkingowe

Elementy dodatkowe

Elementy dodatkowe