ACO Polska

Odwodnienia liniowe

Kanały z polimerbetonu, duży wybór rusztów

Lekki kanał tworzywowy

Kanały niskie dedykowane do garaży podziemnych

Kanał z polimerbetonu 

System kanałów z ramami szczelinowymi

Monolityczny kanał z polimerbetonu

Monolityczny kanał z polimerbetonu

Monolityczny kanał z polimerbetonu o gładkich ścianach bocznych

Kanał z polimerbetonu do wysokich obciążeń 

Kanały z polimerbetonu dla obiektów sportowych

Połączenie krawężnika z odwodnieniem

System odwodnienia torowisk

Tworzywowe kanały o wysokim przepływie i funkcji retencji 

System do odwadniania dachów, tarasów i elewacji

Odwodnienia punktowe

Wpusty mostowe żeliwne

Wpusty uliczne

Wpusty dachowe

Elementy dodatkowe

Elementy dodatkowe

TOP