ACO KerbDrain®

ACO KerbDrain® jest jednoczęściowym krawężnikiem z polimerbetonu spełniającym także rolę kanału odwodnieniowego. System pozwala na elastyczność w projektowaniu i kształtowaniu dróg, parkingów, rond i przystanków autobusowych. Różnorodność szerokości i profili umożliwia instalację systemu w mieście, na drogach szybkiego ruchu a także w autostradach. Klasa obciążeń D400, zgodnie z normą EN 1433.


Krawężnik ze zintegrowanym kanałem odwadniającym:

  • Dwie funkcje w jednym monolitycznym elemencie
  • Bez ruchomych części - odporny na akty wandalizmu
  • Do instalacji w drogach lub obszarach miejskich
  • Dodatkowe elementy przystosowane do przystanków autobusowych, przejść dla pieszych, przejazdów dla wózków oraz do układania w łuku
  • Klasa obciążeń: D400
ACO KerbDrain 305dwg
ACO KerbDrain 480dwg
ACO KerbDrain® Instrukcja eksploatacjipdf
Polimerbetonpdf
ACO KerbDrain® Deklaracja właściwości użytkowychpdf

Przykładowe realizacje

TOP