ACO Polska

ACO KerbDrain®

ACO KerbDrain® jest jednoczęściowym krawężnikiem z polimerbetonu spełniającym także rolę kanału odwodnieniowego. System pozwala na elastyczność w projektowaniu i kształtowaniu dróg, parkingów, rond i przystanków autobusowych. Różnorodność szerokości i profili umożliwia instalację systemu w mieście, na drogach szybkiego ruchu a także w autostradach. Klasa obciążeń D400, zgodnie z normą EN 1433.


 

Krawężnik ze zintegrowanym kanałem odwadniającym:

  • Dwie funkcje w jednym monolitycznym elemencie

  • Bez ruchomych części - odporny na akty wandalizmu

  • Do instalacji w drogach lub obszarach miejskich

  • Dodatkowe elementy przystosowane do przystanków autobusowych, przejść dla pieszych, przejazdów dla wózków oraz do układania w łuku

  • Klasa obciążeń: D400

ACO KerbDrain 305dwg
ACO KerbDrain 480dwg
ACO KerbDrain® Instrukcja eksploatacjipdf
Polimerbetonpdf
ACO KerbDrain® Deklaracja właściwości użytkowych pdf
ACO KerbDrain® Atest higienicznypdf

 


Przykładowe realizacje

TOP