ACO SlotDrain

Odwodnienie szczelinowe ACO SlotDrain jest kompatybilne z kanałami polimerbetonowymi ACO Drain® Multiline, z kanałami kompozytowymi ACO XtraDrain® oraz kanałami ACO Gala®, w różnych rozmiarach i klasach załadunku, do D400.


Dyskretny system odwodnienia

  • Możliwość indywidualnego zaprojektowania szczeliny, także łuku
  • Wąska szczelina wlotowa estetycznie wkomponowuje się w strukturę nawierzchni.
  • Możliwość zastosowania kanałów z wyprofilowanym spadkiem dna 0,5%
  • System V 100 i V 150 można doszczelnić specjalnymi masami w celu zachowania pełnej szczelności jeśli jest ona wymagana.

Typowe zastosowania: place reprezentacyjne, ciągi komunikacyjne, dziedzińce, perony, parkingi dla samochodów osobowych, drogi dla rowerów i chodniki.


Nowy typoszereg ram szczelinowych ACO SlotTop

Estetyka

Dyskretne otwarcie systemu przesuwnego wykonanego ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej łączy się doskonale z różnymi rodzajami podłóg i umożliwia projektowanie nieprzerwanego nawierzchni, podkreślając linię powierzchni lub eleganckie przejście między dwoma różnymi materiałami.

Indywidualne rozwiązania

Jako wiodący producent rozwiązań do odwadniania powierzchni jesteśmy gotowi zaspokoić specyficzne potrzeby naszych klientów, zarówno pod względem projektowani, jak i funkcjonalności. System ACO SlotDrain może być zaprojektowany do montażu w łuku, fasadzie lub innym indywidualnym rozwiązaniu.

Funkcjonalność

Oprócz eleganckiej konstrukcji system ACO SlotDrain zapewnia również optymalną funkcjonalność. Ramy szczelinowe łączą się z systemem ACO Multiline lub ACO XtraDrain, które charakteryzują się wysoką jakością, szeroką gamą akcesoriów oraz łatwą konserwacją i czyszczeniem przedmiotów.

SlotTop_Double_NW100_C250_H105zipSlotTop_Single_NW150_D400_H105zip
SlotTop_Single_NW100_C250_H65zipSlotTop_Single_NW150_D400_H150zip
SlotTop_Single_NW100_C250_H105zipSlotTop_Single_NW200_C250_H105zip
SlotTop_Single_NW100_C250_H150zipSlotTop_Single_NW200_D400_H105zip
SlotTop_Single_NW100_D400_H105zipSlotTop_Single_NW200_D400_H150zip
SlotTop_Single_NW100_D400_H150zipSlotTop_Strip_NW100_C250_H105zip
SlotTop_Single_NW150_C250_H105zipSlotTop_Triple_NW100_C250_H105zip

Przykładowe realizacje

TOP