ACO wpusty parkingowe do odwadniania parkingów wielopoziomowych

Grawitacyjne wpusty parkingowe ACO to typoszereg wpustów żeliwnych. Prosta monolityczna konstrukcja zapewnia bezproblemową eksploatację przy wysokiej trwałości. Standardowe wyposażenie w postaci kosza osadczego chroni kanalizację.


Żeliwne wpusty parkingowe (kwadratowe)

bez kołnierza i z kołnierzem

Żeliwne wpusty parkingowe (okrągłe)

bez kołnierza i z kołnierzem

TOP