Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Woda w zbiornikach specjalnych

Dorota Szlachcic

W dobrze zaprojektowanych zbiornikach specjalnych znikają architektura i konstrukcja. Stajemy oko w oko z naturą. Aby wrażenie wtopienia w podwodny krajobraz było możliwe, projektanci wszystkich branż muszą podporządkować się wytycznym biologów i scenografii biotopu.


Słonowodne baseny orientarium

Ściany zbiornika rafy (250 m3) zaaranżowano z wykorzystaniem sztucznej skały magmowej, natomiast elementy znajdujące się na pierwszym planie wykonano z żywej skały (zasiedlonej przez bakterie), w której po burzliwym procesie dojrzewania zbiornika, w ciągu 2–3 lat, zostaną zamocowane koralowce. Konkretne miejsca pod łuki oraz półki skalne są dobierane w zależności od różnorodnych potrzeb życiowych, wyglądu, wielkości i rodzaju przestrzeni do wzrostu oraz światła, którego poszczególne gatunki potrzebują do prawidłowego rozwoju.

Aranżacja scenograficzna większego zbiornika o objętości 2500 m3 naśladuje krajobraz podwodnego świata zwierząt morskich z Celebes. Strefa wyższa, znajdująca się mniej więcej na wysokości posadzki tunelu dla zwiedzających, to strefa pelagiczna – otwarta toń morska z dnem pokrytym piaskiem koralowym, odpowiednia dla występujących w zbiorniku płaszczek, rekinów i strzępieli. Aby urealnić jego wystrój, w niższej strefie umieszczono wrak japońskiego samolotu bojowego z czasów II wojny światowej, odwzorowany w skali 1:1 i wykonany z żywic poliestrowych. Będzie on też schronieniem dla różnorodnych gatunków zwierząt.

Zbiornik wykończony jest w sposób charakterystyczny dla biotopu – kominów hydrotermalnych występujących na dnie cieśniny Celebes. Zwiedzający idą akrylowym tunelem po dnie oceanu pokrytym jasnym, wyłapującym światło piaskiem. Jego kontrast z głębokimi czerniami ścian stwarza wrażenie nieodkrytych głębin. Formacje skał zbiornika utrzymane są w kolorystyce zbliżonej do naturalnie występujących podwodnych skał magmowych.

Żeby pokazać zwiedzającym wszystko to, co widzą nurkujący w oceanie, architekci stworzyli bogatą scenografię, a technolodzy LSS zaprojektowali całą „fabrykę” oczyszczania wody. Nad basenem umieszczono ruszt do oświetlania lampami LED, które mają za zadanie dostarczyć widmo światła zbliżone do naturalnego. Pompy strumieniowe muszą zaburzyć powierzchnię wody, żeby ruszt był całkowicie niewidoczny dla zwiedzających.

Technologia oczyszczania wody

W pierwszym obiegu technologicznym woda z basenu pobierana jest rynną przelewową w miejscach całkowicie ukrytych przed wzrokiem zwiedzających. Woda surowa jest doprowadzana do zbiornika z urządzeń przepływowych w poziomie „fabryki” jej oczyszczania. Jest on wykonany tak, by wpadająca do niego woda mogła się odgazować. Z ostatniej komory pobierana jest woda do procesu filtracji ciśnieniowej ze złożem szklanym. Zbiorniki są przepłukiwane jeden po drugim w określonych odstępach czasu lub zależnie od różnicy ciśnień.

W drugim obiegu technologicznym woda jest zasysana przez ścianę zbiornika, a następnie pompowana do filtrów i ponownie odprowadzana do zbiornika. Powstająca przy tym ciecz osadowa trafia do centralnego zbiornika szlamu. Po oczyszczeniu jej część wraca do obiegu.

W trzecim obiegu technologicznym woda jest pobierana rynną przelewową, potem przepływa przez odpieniacze, po czym – odgazowana – kieruje się do zbiornika, a następnie do zbiornika wyrównawczego.

Ozonowanie

Proces ozonowania wody wykorzystuje się do utleniania zanieczyszczeń. Ozon powstaje w centrali technicznej dzięki cichemu wyładowaniu elektrycznemu. Gaz jest prowadzony za pomocą ozonoodpornych przewodów ze stali oraz z tworzywa sztucznego do odpieniacza. Wytwornicą ozonu steruje i monitoruje ją nadrzędnie układ centralny. Zainstalowane jest urządzenie ostrzegające przed gazem ozonowym, które wysyła sygnał do techniki wentylacyjnej, włączającej wentylację nawiewną i wyciągową pomieszczenia.

Sterylizacja lampami UV

Do podgrzewania wody obiegowej po stronie wody czystej zainstalowany został płytowy wymiennik ciepła. W celu odprowadzenia tej jego części, która trafi do obiegu i akwarium przez: napędy, oświetlenie i powietrze pomieszczenia, niezbędne jest chłodzenie wody. Tylko tak można utrzymać jej temperaturę na odpowiednim dla zwierząt poziomie. Po stronie wody czystej zainstalowany jest płytowy wymiennik chłodu. Czujnik temperatury chroni urządzenie przed nieplanowanym przegrzaniem lub wychłodzeniem. Czysta woda doprowadzana jest do zbiornika w różnych miejscach, aby osiągnąć możliwie naturalny przepływ. Wystające do basenu końcówki rur są całkowicie zamaskowane skałą magmową, aby były poza zasięgiem wzroku zwiedzających. Magia musi trwać…

W basenach słonowodnych, wszystkie zastosowane pompy, konstrukcje skał, instalacje są wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na wodę morską. Nie wolno tu używać stali nierdzewnej, która zmienia pH wody i może być szkodliwa dla żywych organizmów. Wszystkie materiały muszą być przebadane pod kątem kontaktu z wodą pitną.

Monitoring LSS

Za pomocą wieloparametrowego urządzenia pomiarowego rejestrowane są parametry wody, które następnie pojawiają się na wyświetlaczu w pomieszczeniu monitoringu LSS, działającym 24 godziny na dobę. Mierzone są: temperatura wody basenowej, wartość pH, przewodność, potencjał redoks. Czyli wszystko to, co jest niezbędne dla zachowania parametrów życiowych zwierząt zamieszkujących basen pelagiczny Celebes i rafę koralową.


Dorota Szlachcic
Architekt IARP

ArC2 Fabryka Projektowa i Szlachcic Architekci, Profesjonalista Roku 2014 „Forbesa” w kategorii architekt, laureatka Honorowej Nagrody SARP Wrocław 2015, od 2009 roku projektuje głównie projekty biologiczne