Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO. we care for water

ACO jest firmą wodno-inżynieryjną, która chroni wodę. Bazując na naszym globalnym doświadczeniu w dziedzinie odwadniania, które chroni ludzi przed wodą, coraz częściej postrzegamy naszą misję jako ochronę wody przed ludźmi.

Dzięki systemowi ACO WaterCycle, ACO dostarcza systemy, które zbierają lub odprowadzają, oczyszczają, zatrzymują i ostatecznie ponownie wykorzystują wodę. W ten sposób ACO przyczynia się do zachowania czystych wód gruntowych jako istotnego zasobu i wnosi wkład w świat przyszłości. W Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, ONZ określiła poprawę jakości wody jako jeden z 17 celów zrównoważonego rozwoju.

Inteligentne systemy odwadniające ACO w coraz większym stopniu wykorzystują technologię, aby wodę deszczową i ścieki odprowadzać lub tymczasowo magazynować. Dzięki innowacyjnym sposobom separacji i filtracji, zapobiegamy zanieczyszczeniu wody przez takie substancje jak tłuszcze i smary, paliwa, metale ciężkie i mikroplastik. Dziś ACO idzie o krok dalej: podejmujemy wyzwanie ponownego wykorzystania wody, tworząc w ten sposób cykl oszczędzania zasobów. W przypadku wszystkich produktów i systemów, ACO przywiązuje dużą wagę do trwałości, możliwości ponownego wykorzystania oraz redukcji śladu węglowego. Dążenie do zrównoważonego rozwoju jest ciągłym procesem, któremu staramy się sprostać każdego dnia.

Grupa ACO to globalna firma rodzinna, która jest jednym z liderów światowego rynku w segmencie technologii wody. Założona w 1946 roku w Schleswig-Holstein, działa jako międzynarodowa sieć w ponad 50 krajach. Na całym świecie ACO charakteryzuje się wysokim poziomem zdecentralizowanej własności oraz wyraźną bliskością rynku regionalnego.