Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Higieniczne rozwiązania ACO

Jako jedna z wiodących firm działających w obszarze przemysłowych odwodnień, Grupa ACO w pełni rozumie decydującą rolę jaką w przemyśle żywieniowym pełni sprawny system gospodarowania odpadami.
Bezpieczeństwo zdrowotne oraz redukcja kosztów są podstawą zysków w tej wymagającej branży, wciąż jednak wielu producentów nie wiąże odprowadzania nieczystości z tymi kluczowymi czynnikami. W konsekwencji systemy odwadniające są nieprawidłowo projektowane, co oznacza wzrost kosztów czyszczenia instalacji, może prowadzić do zanieczyszczenia żywności, strat finansowych, a w ostateczności do zamknięcia zakładu produkcyjnego.
Jako firma wyznaczająca przyszłe standardy w dziedzinie systemów odwodnień, chcemy zmieniać takie podejście poprzez podniesienie znaczenia higienicznego odwadniania, oraz polepszanie jakości na każdym etapie produkcji.

Nasza polityka jakości „HygieneFirst” oznacza, że to właśnie higiena w rozwiązaniach ACO stoi zawsze na pierwszym miejscu. Priorytetem ACO jest dostarczać produkty tylko o najlepszych parametrach higienicznych. Szeroki zakres prowadzonych prac badawczo-rozwojowych sprawia, że jesteśmy pierwszą firmą stosującą zasady higienicznych rozwiązań w obszarze przemysłowych odwodnień.

Video HygieneFirst ACO
Video Zalety Wpustow Higienicznych ACO
Video Odwodnienia Higieniczne W Kuchni ACO

Higieniczne rozwiązania

Promień > 3 mm

Wszystkie promienie są większe niż 3 mm, co znacząco poprawia komfort i skuteczność zabiegów czyszczących.

Suchy korpus samoczyszczący

Brak stojącej wody w korpusie eliminuje możliwość mnożenia się bakterii,
oraz zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Brak zakładek materiału przy spawaniu

Głęboko tłoczony, jednolity korpus o gładkiej powierzchni to gwarancja braku szczelin, w których mogą mnożyć się drobnoustroje.

Profilowane krawędzie

Wypełnione, gładko profilowane krawędzie zapewniają stabilny i równomierny spływ cieczy z posadzki do kanału odpływowego. Zastosowana obudowa minimalizuje ryzyko powstawania spękań posadzkowych, będących siedliskiem groźnych bakterii.