Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Stormwater - Zarządzanie wodami opadowymi ​
W ochronie cennej wody

Odpowiedzialne zarządzanie jakością wód opadowych w obszarze zurbanizowanym warunkuje pomyślny rozwój środowisk miejskich. Woda jest przede wszystkim niezbędna do przeżycia, ale jest też kluczowym surowcem i medium technologicznym we współczesnej gospodarce. Niestety jej dostępność coraz drastyczniej spada, w związku z tym konieczne jest, abyśmy nauczyli się prawidłowo dbać o wodę i jej jakość, tym samym zwiększając ilość dostępnych jej zasobów – zwłaszcza w terenach miejskich, gdzie deficyt retencyjny ma zdecydowanie bardziej krytyczny charakter. Jedną z najlepszych metod poprawiania trudnej dostępności zasobów wodnych jest ponowne wykorzystanie miejskich wód opadowych. W miarę wzrostu liczby ludności, presja antropogeniczna na zasoby wodne staje się coraz silniejsza, co podkreśla znaczenie konieczności odzyskiwania wody.

ACO już dziś dostarcza pionierskie rozwiązania służące przechwytywaniu wody opadowej i przywracaniu jej środowisku naturalnemu. Utworzenie zrównoważonej gospodarki wodnej jest naszym obowiązkiem, silnie determinującym przyszłość następnych pokoleń. Zapraszamy do zapoznania się z technologiami pozwalającymi już dziś zapewnić bezpieczną przyszłość środowisku naturalnemu i jego mieszkańcom poprzez podczyszczanie wody opuszczającej zlewnie zantropogenizowane, zwiększenie retencji lokalnej oraz dające szersze spektrum możliwości ponownego wykorzystania wody, która trafia do nas wraz z opadami deszczu.