ACO. creating the future of drainage

Grupa ACO jest jedną z wiodących firm na rynku technologii odwadniania. Zmiany klimatyczne stawiają nas przed wyzwaniami, na które reagujemy poprzez nieustanne opracowywanie innowacyjnych rozwiązań. Dzięki zintegrowanemu podejściu - ACO to profesjonalne odwodnienie, oszczędne czyszczenie oraz kontrolowane uwalnianie i ponowne użycie wody.

Grupa ACO w skrócie

  • 1946 rok założenie firmy ACO w Niemczech
  • 4 800 pracowników w ponad 40 krajach (Europa, Ameryka, Azja, Australia, Afryka)
  • 30 zakładów produkcyjnych w 15 krajach
  • Sprzedaż w 2017 roku: 775 millionów EURO


TOP