Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO. we care for water

Grupa ACO jest jedną z wiodących firm na rynku technologii odwadniania. Zmiany klimatyczne stawiają nas przed wyzwaniami, na które reagujemy poprzez nieustanne opracowywanie innowacyjnych rozwiązań. Dzięki zintegrowanemu podejściu - ACO to profesjonalne odwodnienie, oszczędne czyszczenie oraz kontrolowane uwalnianie i ponowne użycie wody.

Grupa ACO w skrócie

  • 1946 rok założenie firmy ACO w Niemczech
  • 5 400 pracowników w ponad 50 krajach (Europa, Ameryka, Azja, Australia, Afryka)
  • 41 zakładów produkcyjnych w 20 krajach
  • Sprzedaż w 2023 roku: 1,14 mld EURO