Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Żeliwne wpusty podłogowe i wpusty dachowe


ACO Finor - żeliwne wpusty rewizyjne

  • Wpusty rewizyjne stosowane są wewnątrz budynków w połączeniu z rurą pionową.
  • Pozwalają na stały dostęp do wnętrza rury, w celu czyszczenia lub konserwacji.

ACO Spin® - wpusty dachowe do instalacji grawitacyjnych

Dach stanowi górną granicę budynku, więc jest szczególnie narażony na działanie opadów, zmiennych warunków atmosferycznych oraz różnego rodzaju natężenia komunikacyjnego. Dlatego też, szczególnie znaczenie ma zastosowanie odpowiednich instalacji wodochronnych.