Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

System rozsączania i retencji - ACO Stormbrixx

ACO Stormbrixx to modularny system odwadniający z tworzywa sztucznego, który może stanowić element retencji wód opadowych i/lub element rozsączania. Jego bazą są segmenty podstawowe, które układa się w całość za pomocą inteligentnych łączników, co nadaje całemu systemowi trwałą strukturę. Otwarta struktura umożliwia nieograniczoną kontrolę i konserwację całego systemu odwadniającego. System redukuje koszty transportu i emisję CO2 w stosunku do tradycyjnych rozwiązań, gdyż w przypadku segmentów podstawowych istnieje możliwość sztaplowania, co pozwala zaoszczędzić znaczącą część niezbędnej przestrzeni do transportu oraz składowania w magazynie i na placu budowy.

Istotą ACO Stormbrixx są segmenty podstawowe o wymiarach 1200x600x342mm lub 1200x600x494mm, które układa się na miejscu budowy łącząc je w system blokowy. Dzięki łączeniu poszczególnych elementów „na zakładkę” uzyskuje się szczególnie trwałą strukturę.

Po połączeniu segmentów podstawowych słupy nośne systemu ustawiają się dokładnie jeden nad drugim, przez co obciążenia przekazywane są równomiernie od góry do dołu.

Montaż poszczególnych elementów w całość to jedna z najważniejszych cech systemu ACO Stormbrixx. Otrzymujemy wewnętrznie stabilną konstrukcję bez konieczności stosowania dodatkowych łączników w jednej warstwie skrzynek.

Stormbrixx SD900

Przeznaczony dla ruchu samochodów osobowych i służb ratowniczych

Stormbrixx SD

Stormbrixx HD600 i HD900

Przeznaczony dla ruchu samochodów ciężarowych i wysokich klas obciążenia

Stormbrixx HD

Funkcje skrzynek Stormbrixx

Retencja wody opadowej

– kontrolowane przekazywanie wody deszczowej do kolektora

Możliwość stopniowego oddawania wody opadowej do kanalizacji lub kolektora ścieków staje się, zwłaszcza przy silnych opadach, coraz ważniejsza. Dzięki temu szczytowa ilość opadów rozkłada się na dłuższy czas, co pozwala złagodzić ich negatywne skutki.

System odwadniający ACO Stormbrixx może działać jako element retencji – gromadzi i zatrzymuje wodę opadową, aby następnie pod kontrolą i stopniowo oddać ją do kolektora ściekowego.

Rozsączanie wody opadowej

– efektywne zasilanie wód gruntowych

Zasilanie wód gruntowych jest jednym z najważniejszych sposobów zagospodarowania wody deszczowej. System odwadniający ACO Stormbrixx zaprojektowano jako ekologicznie ważne i skuteczne rozwiązanie odwadniania oraz następnie rozsączania. Dotyczy to zarówno nowo powstających obiektów naziemnych i podziemnych, jak i przywracania chłonności powierzchni w istniejących obiektach publicznych i prywatnych. Woda pochodząca z opadów zatrzymywana jest najpierw w systemie ACO Stormbrixx, a następnie stopniowo oddawana do gruntu.

Informacje niezbędne do projektowania i wprowadzania wód deszczowych oraz kwalifikacji ścieków regulowane są przez:

  • Ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne” [tekst pierwotny: Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z 2001 r.) (tekst jednolity: Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005 r.) wraz z późniejszymi zmianami]
  • Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
  • Dyrektywę europejska ATV-DVWK-A 138 – „Projektowanie, budowa i eksploatacja (użytkowanie) instalacji do rozsączania wody opadowej”, kwiecień 2005

Zalety systemu Stormbrixx

Stabilność i trwałość konstrukcji dzięki połączeniom blokowym

Istotą ACO Stormbrixx są segmenty podstawowe o wymiarach 1200x600x342mm lub 1200x600x494mm, które układa się na miejscu budowy łącząc je w system blokowy. Dzięki łączeniu poszczególnych elementów „na zakładkę” uzyskuje się szczególnie trwałą strukturę.

Po połączeniu segmentów podstawowych słupy nośne systemu ustawiają się dokładnie jeden nad drugim, przez co obciążenia przekazywane są równomiernie od góry do dołu. Montaż poszczególnych elementów w całość to jedna z najważniejszych cech systemu ACO Stormbrixx. Otrzymujemy wewnętrznie stabilną konstrukcję bez konieczności stosowania dodatkowych łączników w jednej warstwie skrzynek.

Konserwacja i kontrola bez ograniczeń

Ze względu na przemyślaną konstrukcję elementów systemu ACO Stormbrixx, która wymaga zamknięcia jedynie od zewnątrz w postaci prostych w montażu ścian bocznych, możliwa jest pełna kontrola i czyszczenie systemu.

Nieckowate przestrzenie wewnętrzne ułatwiają prowadzenie kamery kontrolnej lub końcówki urządzenia czyszczącego. Zastosowanie zintegrowanych lub nadbudowanych studzienek do kontroli i czyszczenia gwarantuje stały dostęp do systemu odwadniającego.