Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Armatura przeciwcofkowa

Zatrzymanie zamiast odpompowywania

Jeżeli pralki, toalety lub prysznice umieszczone są w piwnicy lub suterenie pod poziomem przepływu zwrotnego (pod poziomem ulicy), a ich wody odpadowe odpływają przez naturalny spadek do kanalizacji miejskiej, może dojść do zalania.
Przy przeciążeniu kanalizacji miejskiej bez ochrony przed przepływem zwrotnym, mieszanka wody deszczowej, wody ściekowej z domów i przemysłowych odpadów cofa się do budynku i zalewa przyległe pomieszczenia.
Poza szkodami materialnymi, np. szkodami spowodowanymi na urządzeniach przez wodę oraz poza uszkodzeniami budynku spowodowanymi przemoczeniem murów, powstają również znaczące koszty sprzątania. Co roku dochodzi w ten sposób do powstawania szkód liczonych w milionach, których nie pokryje ani gmina, ani większość ubezpieczalni.


Wpusty piwniczne Junior z zaworem zwrotnym

Dla szarej wody (bez zawartości fekaliów)

Zalety produktu:
 • Zawór zwrotny z dwiema klapami zwrotnymi
 • Jedna z klapek sterowana jest manualnie dla lepszej kontroli zamknięcia
 • Idealny do remontów dzięki kompaktowym rozmiarom produktu
 • Obrotowa część górna z rusztem
  dla optymalnego ustawienia w stosunku do kompozycji posadzki
 • Opcjonalnie z regulowaną przedłużką dla głębszej zabudowy
 • Wyciągalny syfon z koszem osadczym i zaworem zwrotnym, wyjęcie nie wymaga użycia narzędzi (Wysokość słupa wody w syfonie: 60 mm)

Klapy zwrotne serii Triplex

Woda szara (typ 0, typ 1) woda czarna (typ 2)

Zalety produktu
 • Kompaktowy rozmiar
 • Konserwacja bez użycia narzędzi
 • Zamki szybkozamykające na górnej pokrywie
 • Spadek od 6 mm
 • Łatwe czyszczenie i konserwacja
 • Odpowiednie dla kamer przejezdnych
 • Dla Triplex DN 50/DN 70:
  • Możliwość przeprowadzenia testu szczelności na miejscu, zgodnie z normą EN 13564

Automatyczne zawory zwrotne serii Quatrix-K (V 3.0)

Woda czarna

Zalety produktu
 • Spadek jedynie 12 mm
 • Otwór montażowy od 71 cm
 • Optymalne do rekonstrukcji i remontów
 • Odpowiednie dla kamer jeżdżących
 • Pneumatyczny system pomiarowy wspierający działanie
 • Szybkie zamknięcie klapy przy przepływie zwrotnym
 • Opcjonalnie z regulowanym pod względem wysokości mankietem uszczelniającym do betonu wodoszczelnego (tylko do wersji ze studzienką montażową)

Zasady bezpiecznej instalacji dla odpowiedniego działania ochrony przed przepływem zwrotnym

Elementy wyposażenia, które znajdują się nad poziomem przepływu zwrotnego (obrazek po lewej) nie mogą być przyłączone do domowej kanalizacji przed zaworem zwrotnym. Chodzi o to, aby uniknąć zalania pomieszczeń znajdujących się pod poziomem przepływu zwrotnego przez elementy wyposażenia w sytuacjach, kiedy poprzez zawór zwrotny zostanie zamknięty pod wpływem przepływu zwrotnego wody z kanalizacji miejskiej.

Wszystkie elementy wyposażenia, które znajdują się nad poziomem przepływu zwrotnego muszą być podłączone za zaworem zwrotnym (obrazek po prawej).
W trakcie przepływu zwrotnego wody z kanalizacji ściekowej, rura ściekowa prowadząca nad poziom przepływu zwrotnego nie napełni się więcej, niż do poziomu ulicy, a zawór zwrotny ochroni pomieszczenia pod poziomem przepływu zwrotnego. Spiętrzona woda jest wtedy w sposób naturalny zmuszona do wycieku przez właz kanalizacyjny na ulicy.

Zawory zwrotne ACO – idealne do remontowanych i nowych budynków

Możliwa instalacja bez ciągu wyrównującego
Klapa zwrotna Quatrix-K rozpozna przepływ zwrotny dzięki pneumatycznemu systemowi mierzącemu, dzięki czemu nie dochodzi do kontaktu czujnika ciśnieniowego z wodą ściekową. Ciąg wyrównawczy nie jest konieczny.

Przewód czujnika - bez potrzeby spadku
Dzięki kontroli przepływu zwrotnego przez czujnik elektroniczny nie jest konieczne prowadzenie przewodu ze stałym spadkiem – czujnika ciśnieniowego. W przypadku przepływu klapa zamyka się do 20 sekund. Standardowa długość kabla wynosi 5 m, ale można go przedłużyć aż do 30 m (przy pomocy zestawu przedłużającego).

Produkowany seryjnie panel sterowania
Panel sterowania jest już na poziomie produkcji przygotowany do przyłączenia z użyciem złączy (wtyczki, kabla silnika i czujnika), bez konieczności wykonywania prac przez wykwalifikowanego elektryka. Stan systemu jest wskazywany przy pomocy kontrolek LED. Co cztery tygodnie przeprowadzana jest automatyczna kontrola działania.