Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO SuDS Wylot - estetyczne odprowadzenie wody do rowu lub ogrodu deszczowego

Wylot do rowu lub ogrodu deszczowego stanowi estetyczne rozwiązanie do łączenia tradycyjnych systemów odprowadzania wody z elementami przeznaczonymi do infiltracji porośniętymi roślinnością, takimi jak rowy, punktowe zagłębienia terenu, ogrody deszczowe, oczka wodne, stawy i cieki wodne. Może być także używany jako wylot systemu kanalizacji deszczowej montowany na skarpach. Dodatkowe akcesoria takie jak opcjonalna osłona kratowa zabezpieczająca koła kosiarki przed wpadaniem w Wylot oraz blokada dla zwierząt (jaszczurek, płazów itp.) dopełniają system w miejscach o szczególnych wymaganiach.

Miejskie ogrody deszczowe wykonywane są w niewielkich zagłębieniach terenu. Ważnym punktem jest wlot wody z urządzenia zbierającego do ogrodu deszczowego. ACO SUDS Wylot – prawidłowo wykonany i połączony z np. odwodnieniem liniowym, pozwala na właściwą eksploatację ogrodu.

Rozprowadza wodę po większej powierzchni, zmniejsza jej energię w wyniku czego woda nie wpływa negatywnie na kształt dna ogrodu, tym samym pozwala roślinom bytować we właściwych warunkach.


Wylot SuDS


Cechy produktu

Rekomendowane połączenia ACO SuDS Wylot z odwodnieniem liniowym


ACO Drain® Multiline Seal in
Szczelne odwodnienie liniowe
+ ACO SuDS Wylot
Estetyczny element wylotowy

Multiline SUD

ACO KerbDrain
Połączenie odwodnienia liniowego i krawężnika
+ ACO SuDS Wylot
Estetyczny element wylotowy

Kerb SUD

ACO Monoblock PD
Monolityczne odwodnienie liniowe
+ ACO SuDS Wylot
Estetyczny element wylotowy

Monoblock  SUD

Czym jest SuDS
(Zrównoważone systemy odwadniania)

Zrównoważone systemy odwadniające (SuDS) to podejście do zarządzania wodami opadowymi i ich zbieraniem, które ma na celu zminimalizowanie negatywnych skutków powodzi, erozji gleby i zanieczyszczenia wód powierzchniowych. SuDS wykorzystuje naturalne techniki i inżynierię ekologiczną do wychwytywania, zatrzymywania, oczyszczania i kontrolowania wód opadowych w zrównoważony sposób.

Kluczowe cechy zrównoważonych systemów odwadniających obejmują:

  • Zbieranie wody deszczowej: systemy zbierania wody deszczowej są zaprojektowane do przechowywania wody deszczowej na miejscu, zanim zostanie ona odprowadzona do systemu kanalizacji deszczowej. Może to obejmować zbiorniki, stawy i zielone dachy, ogrody deszczowe.
  • Infiltracja wody: stosowane są techniki takie jak rowy infiltracyjne, studnie/zbiorniki infiltracyjne,
  • Podczyszczanie wody: stosowane są różne metody podczyszczania, takie jak stawy retencyjne, filtry kruszywowe, oczyszczalnie i systemy filtrów glebowych.

Zrównoważone systemy odwadniające oferują wiele korzyści, w tym zmniejszenie ryzyka powodzi, poprawę jakości wód powierzchniowych, wspieranie bioróżnorodności, poprawę jakości środowiska miejskiego i tworzenie estetycznych przestrzeni publicznych. Zrównoważone systemy odwadniające stanowią integralną część zrównoważonego podejścia do gospodarki wodnej, pomagając w tworzeniu bardziej ekologicznych, odpornych na zmiany klimatu miast.

Ruszty

Ruszt kratowy

Standardowy ruszt kratowy rekomendowany jest do obszarów, które będą regularnie koszone lub konserwowane. Kratka zapobiega wypadaniu kół kosiarki do wylotu.

Ruszt oczkowy

Ruszt oczkowy został specjalnie zaprojektowany, aby chronić życie małych zwierząt płazów, jaszczurek, itp. Siatka ogranicza ich dostęp do elementu SuDS i zatrzymuje gatunki w ich naturalnym środowisku.

Nr

Elementy systemu

P27111

ACO SuDS Wylot do rowu,do podłączenia rury gładkiej Ø160mm, polimerbeton

P27112

ACO SuDS Wylot do rowu,do podłączenia rury gładkiej Ø160mm, kolor szary, polimerbeton

P27113

ACO SuDS Wylot do rowu,do podłączenia rury gładkiej Ø160mm, kolor czarny, polimerbeton

P27109

ACO SuDS Wylot - opcjonalna perforowana bariera dla zwierząt, stal nierdzewna AIS304

P27121

ACO SuDS Wylot - opcjonalny ruszt kratowy, stal nierdzewna AISI304

P27127

ACO SuDS Wylot - zestaw do zakotwienia w gruncie(2x kotwa spiralna,2x podkładka,2x śruba)

27111_27112_27113 ACO SuDS Wylot rysunek zbiorczypdfdwg
27109 Bariera dla zwierzątpdfdwg3D pdf
27121 Ruszt kratowypdfdwg3D pdf
ACO SuDS Wylot wskazówki montażowepdfdwg
Zalecenia dotyczące obsługi i użytkowania ACO SuDS Wylotpdf

Polimerbetonpdf

Przykładowe realizacje