Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Separatory substancji ropopochodnych


Separatory z wkładem lamelowym


Żelbetowe separatory substancji ropopochodnych typu:
Lamella-C-NST, Lamella-BYPASS-C-NST i Lamella-BYPASS-C-FST Przeznaczone do usuwania ze ścieków opadowych substancji olejowych o gęstości mniejszej niż 0,95 g/cm³.

Mogą być stosowane do oczyszczania ścieków opadowych odprowadzanych z terenów przemysłowych, składowych, dróg, parkingów.


­

Separatory z wkładem koalescencyjnym wolnostojące


Oleopator-P-Freestanding oraz Oleolift-P-Freestanding to separatory z wkładem koalescencyjnym wolnostojące przeznaczone do usuwania substancji ropopochodnych zawartych w ściekach opadowych oraz technologicznych.

Separatory zintegrowane z osadnikiem stosowane są również do usuwania zawiesiny ogólnej.

Na zbiornikach tworzywowych zaprojektowanych w taki sposób, by spełniały wymagania danego projektu.


­

Separatory z wkładem koalescencyjnym


Oleopator-Bypass-P-C-FST i Oleopator-C-FST to separatory z wkładem koalescencyjnym przeznaczone do usuwania substancji ropopochodnych zawartych w ściekach opadowych oraz technologicznych.

Separatory zintegrowane z osadnikiem stosowane są również do usuwania zawiesiny ogólnej.

Na zbiornikach żelbetowych, tworzywowych lub żeliwnych zaprojektowanych w taki sposób, by spełniały wymagania danego projektu.


­

Separatory zawiesin - osadniki


Ścieki deszczowe niosą ze sobą zanieczyszczenia w postaci zawiesiny ogólnej.
Rozporządzenie z 8 lipca 2004 r. Dz. U. Nr 168, poz. 1763 nie zezwala na odprowadzanie do odbiornika ścieków o zawartości zawiesiny ogólnej większej niż 100 mg/l.
W związku z tym ścieki zawierające zawiesiny powyżej wymaganego stężenia powinny być przed wprowadzeniem do separatora podczyszczone w osadniku wstępnym ACO CS.
Wielkość i rodzaj separatora zawiesin dostosowuje się indywidualnie.

Footer

O ACO

Silna marka na całym świecie. ACO oznacza profesjonalne odwodnienie, skuteczne oczyszczanie oraz kontrolowane rozsączanie lub ponowne użycie wody. Więcej...

ACO Na świecie

ACO jest obecne w ponad 40 krajach, posiada 30 zakładów produkcyjnych na czterech kontynentach. Więcej...

Kontakt

ACO Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, Łajski, 05-119 Legionowo
tel.: 22 76 70 500 | e: info@aco.pl

TOP