Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Separatory substancji ropopochodnych


Separatory z wkładem lamelowym


Żelbetowe separatory substancji ropopochodnych typu:
Lamella-C-NST, Lamella-BYPASS-C-NST i Lamella-BYPASS-C-FST Przeznaczone do usuwania z zanieczyszczonych wód opadowych substancji olejowych o gęstości mniejszej niż 0,95 g/cm³.

Mogą być stosowane do oczyszczania brudnych wód opadowych odprowadzanych z terenów przemysłowych, składowych, dróg, parkingów.


­

Separatory z wkładem koalescencyjnym wolnostojące


Oleopator-P-Freestanding oraz Oleolift-P-Freestanding to separatory z wkładem koalescencyjnym wolnostojące przeznaczone do usuwania substancji ropopochodnych zawartych w wodach opadowych oraz technologicznych. Separatory zintegrowane z osadnikiem stosowane są również do usuwania zawiesiny ogólnej. Na zbiornikach tworzywowych zaprojektowanych w taki sposób, by spełniały wymagania danego projektu.


­

Separatory z wkładem koalescencyjnym


Oleopator-Bypass-P-C-FST i Oleopator-C-FST to separatory z wkładem koalescencyjnym przeznaczone do usuwania substancji ropopochodnych zawartych w zanieczyszczeniach opadowych oraz technologicznych. Separatory zintegrowane z osadnikiem stosowane są również do usuwania zawiesiny ogólnej. Na zbiornikach żelbetowych, tworzywowych lub żeliwnych zaprojektowanych w taki sposób, by spełniały wymagania danego projektu.


­

Separatory zawiesin - osadniki


Wody opadowe niosą ze sobą zanieczyszczenia w postaci zawiesiny ogólnej.
Rozporządzenie z 8 lipca 2004 r. Dz. U. Nr 168, poz. 1763 nie zezwala na odprowadzanie do odbiornika ścieków o zawartości zawiesiny ogólnej większej niż 100 mg/l.
W związku z tym ścieki zawierające zawiesiny powyżej wymaganego stężenia powinny być przed wprowadzeniem do separatora podczyszczone w osadniku wstępnym ACO CS.
Wielkość i rodzaj separatora zawiesin dostosowuje się indywidualnie.