Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Filtry Techniczne​

​Przechwytywanie spływu wody ze zlewni ma za zadanie między innymi minimalizację skutków wystąpienia gwałtownego epizodu opadowego. Efektem ubocznym tego zabiegu jest błyskawiczne opuszczanie zlewni przez wodę i tym samym pogarszanie lokalnego bilansu wodnego. ​

Polska od lat ma ujemny roczny bilans wodny, co stawia ją w obliczu poważnego zagrożenia katastrofalnymi suszami, odciskającymi piętno na niezliczonej ilości płaszczyzn, począwszy od zmniejszenia ilości płodów rolnych po duże problemy z produkcją energii elektrycznej.​ ​Aby odwrócić ten proces stosuje się małą retencję: zielone i niebieskie dachy czy małe laguny hydrofitowe.​ Nie zawsze jednak jest możliwość zagospodarowania w ten sposób powierzchni terenu - buduje się wtedy podziemne zbiorniki rozsączające, retencyjne, bądź retencyjno-rozsączające.​ ​Sam zbiornik zagrożony jest stopniową utratą objętości czynnej w związku z osiadającą na dnie zawiesiną, a w wypadku gdy jego zadaniem jest rozsączanie, może dojść do kolmatacji warstw gruntu doń przylegających, co z czasem doprowadza do zaburzenia tej funkcji, a finalnie do całkowitego uniemożliwienia jej realizacji. ​ ​

Ważną kwestią jest też świadomość, że taki zbiornik rozsączy wszystko co do niego trafi - jeżeli będzie to mieszanina substancji szkodliwych, zostaną one wprowadzone do gruntu i rozpoczną w nim swoją wędrówkę, bądź będą się akumulować i po osiągnięciu granicznej koncentracji siać spustoszenie w świecie materii ożywionej skupionej wokół zbiornika, a nawet w dużym oddaleniu od niego. Dotyczy to w takim samym stopniu substancji ropopochodnych, jak metali ciężkich, biogenów, herbicydów lub pestycydów.​ ​

Aby móc śmiało patrzeć w przyszłość, powinniśmy już teraz podjąć działania mające na celu efektywne podczyszczanie wód opuszczających zlewnie terenów zurbanizowanych, przemysłowych, a nawet rolniczych.


​StormClean

Nowoczesne urządzenie przeznaczone do usuwania zawiesiny trudnoopadającej, którego działanie opiera się na filtracji przez złoże. Starannie dobrany skład granulometryczny pozwala filtrowi zatrzymywać najmniejsze drobiny bez zagrożenia kolmatacją.​ Dodatkowo wmieszane drobiny zdolne do adsorpcji zanieczyszczeń takich jak Cynk (Zn), Ołów (Pb), Miedź​ (Cu) i substancje ropopochodne gwarantują, że przechwytywane są zanieczyszczenia zarówno związane, wolne jak​ i rozpuszczone.

Złoże filtracyjne ACO świetnie nadaje się jako składnik rozproszonego systemu podczyszczającego,​ oczyszczającego wody powierzchniowe zanim przedostaną się do środowiska i tym samym chroniącego cenny zasób,​ jakim są wody gruntowe.

StormClean G

Średnica
komory

Obszar
zlewni*
Maksymalny
przepływ
przez filtr
Maksymalny
przepływ
hydrauliczny
Powierzchnia
filtracji
Objętość
złoża
Pokrywa
włazowa
wlot/wylotMasaObjętość
całkowita
Pojemność
magazynowania
oleju
Pojemność
magazynowania
osadu
HD1D2H1H2T-zbiornikNr
katalogowy
[mm][m^2][l/s][l/s][m2][m3][DN][DN][kg][l][l][l][mm][mm][mm][mm][mm][mm]
ACO Złoże Storm (Badane pod kątem zawiesiny i substancji ropopochodnych)
10005005240,770,231.10.600200314966802862100100012401565131553512968.MB1
12008859241,110,331.10.60020045014051174092125120014001580133054512969.MB1
1500138514451,740,521.10.60025066725534346532580150017201775152580512970.MB1
1800190019752,510,751.10.60030098536464789412475180020401763151371212971.MB1
2200300030753,751,131.10.6003001544558512019742560220024401913166364712972.MB1
ACO Złoże Storm+ (badane pod kątem zawiesiny, substancji ropopochodnych i metali ciężkich)
10005005240,770,231.10.600200314966802862100100012401565131553512968.MB2
12008859241,110,331.10.60020045014051174092125120014001580133054512969.MB2
1500138514451,740,521.10.60025066725534346532580150017201775152580512970.MB2
1800190019752,510,751.10.60030098536464789412475180020401763151371212971.MB2
2200300030753,751,131.10.6003001544558512019742560220024401913166364712972.MB2

Stormsed Vortex

Kompaktowe urządzenie zaprojektowane jako osadnik wirowy całkowicie odporny na wypłukiwanie. Koncentryczna komora skutecznie więzi części flotujące, natomiast konstrukcja przelewu awaryjnego i odpływu uniemożliwia poderwanie osadu przy wystąpieniu wysokich przepływów.​ ​Może służyć jako samodzielne urządzenie, bądź jako stopień ochronny dla filtra technicznego lub zbiornika rozsączającego (zależnie od obciążenia zlewni i wrażliwości odbiornika wody podczyszczonej).​ Najprostszą metodą usuwania zanieczyszczeń z wody opadowej zanim opuści ona teren zanieczyszczony jest sedymentacja, czyli podczyszczanie podczas opadania grawitacyjnego w osadniku. Zaprojektowane zgodnie z wytycznymi NJDEP, opatentowane rozwiązanie sedymentacyjne - osadnik ACO Stormsed Vortex umożliwia sedymentację opartą o separację hydrodynamiczną oraz odśrodkową, usuwa 80% zawiesiny 75μm przy wysokich natężeniach przepływu oraz przechwytuje 100% części flotujących. System podczyszczania w osadniku ACO Sormsed Vortex oparty jest na komorach koncentrycznych, kieruje intensywne przepływy do innych obszarów niż te, gdzie jest gromadzony osad, umożliwiając podczyszczanie wody pochodzącej z dużych powierzchni, od 1 000 mkw do nawet 20 000 mkw, zależnie od geograficznego położenia aplikacji, co znacząco wyróżnia go na tle innych technologii sedymentacyjnych dostępnych na rynku. Jego małe wymiary w planie sprzyjają małym wykopom oraz umożliwiają podłączenia kątowe.


Stormsed Vortex G

DwQ
sedymentacji
50% zawiesin
QmaxD
włazu
DN
wlot/wylot

Pojemność
magazynowania
oleju / flotatu

Pojemność
magazynowania
osadu
nr. kat
[l/s][l/s][DN][DN][l][l]
100020,81701xDN6004008042512975.41
120029,91701xDN60040013051512976.41
150046,72201xDN60050022065312977.41
180067,33901xDN600600450153112978.41
2200100,66001xDN60080063097412979.41
3000186,96001xDN6008001410239312981.41
H1H2HD1D2TMasaPojemność całkowitanr. kat
[mm][mm][mm][mm][mm][mm][kg]
15101510225010001240740107115012975.41
14501450220012001400750161159012976.41
138513852600150017201215221239012977.41
174017403250180020401510342435012978.41
150015002950220024401450594515012979.41
1630163033003000330016709821146012981.41

Stormsed Vortex P-X

Dw

Q
sedymentacji
50% zawiesin

QmaxD
włazu
DN
wlot/wylot
Pojemność
magazynowania
oleju / flotatu
Pojemność
magazynowania
osadu
nr. kat
[l/s][l/s][DN][DN][l][l]
75011,7271xDN60020030247411348
100020,8791xDN60030080182411349
120029,9791xDN600300130405411350
H1H2HD1D2TMasaPojemność
całkowita
nr. kat
[mm][mm][mm][mm][mm][mm][kg]
1150115017121225123056274944411348
13001300192412251230624891093411349
155015502194122512306441011334411350