ACO. creating the future of drainage
ACO. tworzymy przyszłość odwodnień

ACO. committed to excellence with passion
ACO. z pasją zaangażowani w osiąganie doskonałości

ACO. a strong family you can build on
ACO. silna rodzina, na której możesz polegać


1992
rozpoczęcie działalności dystrybucyjnej

Od 1992 roku grupa ACO jest obecna także w Polsce.

Początkowo funkcjonując jako firma dystrybucyjna importuje produkty z Niemiec i dostarcza na teren całego kraju.


1996
początek produkcji w Polsce

W roku 1996 rozpoczyna produkcję odwodnień ACO Self i ACO Gala w nowej siedzibie w Legionowie pod Warszawą.

Wysoka jakość produktów staje się wynikiem planowych i skoordynowanych działań wszystkich działów oraz wnikliwej kontroli materiałów i procesów produkcyjnych.


1997
nowy asortyment produkcji

Rok później ACO rozwija asortyment produkcyjny o kanały polimerbetonowe systemu ACO DRAIN N100K i E100-150K.


2007
Rozpoczęcie produkcji separatorów

Gwałtowny rozwój infrastruktury drogowej w Polsce, potrzeby rynkowe, oraz zasoby firmy z zakresu know-how powodują, że 2007 roku otwiera się linia produkcyjna separatorów, a także następuje automatyzacja linii produkcyjnej wyrobów z polimerbetonu.


Dalszy rozwój produkowanego asortymentu

Kolejne lata to ponowny skok rozwojowy i wprowadzenie na rynek m.in. linii produkcyjnej ACO Monoblock – specjalistycznych kanałów monolitycznych.


Wysokie standardy produkcyjne ACO gwarancją jakości

Wysokie standardy produkcyjne ACO, elastyczność oraz system kontroli powodują, że wszystkie produkty gwarantują niezawodność oraz długie, bezawaryjne użytkowanie.Spójny system oraz wspólna baza danych w sieci ACO koordynują produkcję wszystkich wyrobów, dając większą dostępność produktów dla Klientów.


2016
automatyzacja stacji mieszania polimerbeton i budowa silosów materiałów sypkich


2017
przeniesienie Plastmo Polska do centrali ACO w Legionowie


2018
uhonorowanie nagrodami:

Nagroda Fabryka Roku

w kategorii Zielona Fabryka

Konsumencki Lider Jakości

za całokształt pracy nad rozwojem systemów zagospodarowania wodami opadowymi w tym skrzynkami rozsączającymi ACO Stormbrixx i pracą nad produktami z segmentu przydomowego

TOP