Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.


1992
rozpoczęcie działalności dystrybucyjnej

Od 1992 roku grupa ACO jest obecna także w Polsce.

Początkowo funkcjonując jako firma dystrybucyjna importuje produkty z Niemiec i dostarcza na teren całego kraju.


1996
początek produkcji w Polsce

W roku 1996 rozpoczyna produkcję odwodnień ACO Self i ACO Gala w nowej siedzibie w Legionowie pod Warszawą.

Wysoka jakość produktów staje się wynikiem planowych i skoordynowanych działań wszystkich działów oraz wnikliwej kontroli materiałów i procesów produkcyjnych.


1997
nowy asortyment produkcji

Rok później ACO rozwija asortyment produkcyjny o kanały polimerbetonowe systemu ACO DRAIN N100K i E100-150K.


2007
Rozpoczęcie produkcji separatorów

Gwałtowny rozwój infrastruktury drogowej w Polsce, potrzeby rynkowe, oraz zasoby firmy z zakresu know-how powodują, że 2007 roku otwiera się linia produkcyjna separatorów, a także następuje automatyzacja linii produkcyjnej wyrobów z polimerbetonu.


Dalszy rozwój produkowanego asortymentu

Kolejne lata to ponowny skok rozwojowy i wprowadzenie na rynek m.in. linii produkcyjnej ACO Monoblock – specjalistycznych kanałów monolitycznych.


Wysokie standardy produkcyjne ACO gwarancją jakości

Wysokie standardy produkcyjne ACO, elastyczność oraz system kontroli powodują, że wszystkie produkty gwarantują niezawodność oraz długie, bezawaryjne użytkowanie.Spójny system oraz wspólna baza danych w sieci ACO koordynują produkcję wszystkich wyrobów, dając większą dostępność produktów dla Klientów.


2016
automatyzacja stacji mieszania polimerbeton i budowa silosów materiałów sypkich


2017
przeniesienie Plastmo Polska do centrali ACO w Legionowie


2018
uhonorowanie nagrodami:

Nagroda Fabryka Roku

w kategorii Zielona Fabryka

Konsumencki Lider Jakości

za całokształt pracy nad rozwojem systemów zagospodarowania wodami opadowymi w tym skrzynkami rozsączającymi ACO Stormbrixx i pracą nad produktami z segmentu przydomowego


2019
uhonorowanie nagrodą

ACO Polska Laureatem konkursu Budowniczy Polskiego Sportu XX-lecia.

14 listopada w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się XX Gala Sportowa Polska, która była podsumowaniem 20 lat rozwoju budowy bazy sportowo-rekreacyjnej w naszym kraju. Przez cały ten okres wspieraliśmy polski sport, dostarczając rozwiązania do zagospodarowania wody opadowej na obiektach lekkoatletycznych, boiskach piłkarskich, torach żużlowych oraz basenach.


2020
uhonorowanie nagrodą

ACO Polska Budowlaną Firmą Roku 2019

W dniu 30 stycznia w Warszawie odbyła się Gala Builder Awards, która była podsumowaniem działań w sektorze budowlanym w 2019 roku.
Po raz 17 Rada Naukowa oraz Redakcja miesięcznika „Builder” wskazały niekwestionowanych liderów branży wśród firm oraz menadżerów.


2021
zmiana nazwy spółki na ACO Sp. z o.o uhonorowanie nagrodą

Od 14 czerwca 2021 roku nastapiła zmiana nazwy spółki
na ACO Sp. z o.o.

Konsumencki Lider Jakości 2021


2022
Rok Jubileuszu ACO Polska

1992 - 2022 30 lat ACO w Polsce

Dokładnie 7 stycznia 1992 roku rozpoczęła się historia ACO w Polsce.

Od 30 lat jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy ACO produkując i dostarczając rozwiązania w zakresie odwadniania powierzchni zewnętrznych oraz budynków, tym samym dbając o klimat, zasoby wodne i oczywiście przyszłe pokolenia.


2023

ACO jest firmą wodno-inżynieryjną, która chroni wodę. Bazując na naszym globalnym doświadczeniu w dziedzinie odwadniania, które chroni ludzi przed wodą, coraz częściej postrzegamy naszą misję jako ochronę wody przed ludźmi.