Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO. creating the future of drainage
ACO. tworzymy przyszłość odwodnień

ACO. committed to excellence with passion
ACO. z pasją zaangażowani w osiąganie doskonałości

ACO. a strong family you can build on
ACO. silna rodzina, na której możesz polegać


1992
rozpoczęcie działalności dystrybucyjnej

Od 1992 roku grupa ACO jest obecna także w Polsce.

Początkowo funkcjonując jako firma dystrybucyjna importuje produkty z Niemiec i dostarcza na teren całego kraju.


1996
początek produkcji w Polsce

W roku 1996 rozpoczyna produkcję odwodnień ACO Self i ACO Gala w nowej siedzibie w Legionowie pod Warszawą.

Wysoka jakość produktów staje się wynikiem planowych i skoordynowanych działań wszystkich działów oraz wnikliwej kontroli materiałów i procesów produkcyjnych.


1997
nowy asortyment produkcji

Rok później ACO rozwija asortyment produkcyjny o kanały polimerbetonowe systemu ACO DRAIN N100K i E100-150K.


2007
Rozpoczęcie produkcji separatorów

Gwałtowny rozwój infrastruktury drogowej w Polsce, potrzeby rynkowe, oraz zasoby firmy z zakresu know-how powodują, że 2007 roku otwiera się linia produkcyjna separatorów, a także następuje automatyzacja linii produkcyjnej wyrobów z polimerbetonu.


Dalszy rozwój produkowanego asortymentu

Kolejne lata to ponowny skok rozwojowy i wprowadzenie na rynek m.in. linii produkcyjnej ACO Monoblock – specjalistycznych kanałów monolitycznych.


Wysokie standardy produkcyjne ACO gwarancją jakości

Wysokie standardy produkcyjne ACO, elastyczność oraz system kontroli powodują, że wszystkie produkty gwarantują niezawodność oraz długie, bezawaryjne użytkowanie.Spójny system oraz wspólna baza danych w sieci ACO koordynują produkcję wszystkich wyrobów, dając większą dostępność produktów dla Klientów.


2016
automatyzacja stacji mieszania polimerbeton i budowa silosów materiałów sypkich


2017
przeniesienie Plastmo Polska do centrali ACO w Legionowie


2018
uhonorowanie nagrodami:

Nagroda Fabryka Roku

w kategorii Zielona Fabryka

Konsumencki Lider Jakości

za całokształt pracy nad rozwojem systemów zagospodarowania wodami opadowymi w tym skrzynkami rozsączającymi ACO Stormbrixx i pracą nad produktami z segmentu przydomowego


2019
uhonorowanie nagrodą

ACO Polska Laureatem konkursu Budowniczy Polskiego Sportu XX-lecia.

14 listopada w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się XX Gala Sportowa Polska, która była podsumowaniem 20 lat rozwoju budowy bazy sportowo-rekreacyjnej w naszym kraju. Przez cały ten okres wspieraliśmy polski sport, dostarczając rozwiązania do zagospodarowania wody opadowej na obiektach lekkoatletycznych, boiskach piłkarskich, torach żużlowych oraz basenach.


2020
uhonorowanie nagrodą

ACO Polska Budowlaną firmą roku 2019

W dniu 30 stycznia w Warszawie odbyła się Gala Builder Awards, która była podsumowaniem działań w sektorze budowlanym w 2019 roku.
Po raz 17 Rada Naukowa oraz Redakcja miesięcznika „Builder” wskazały niekwestionowanych liderów branży wśród firm oraz menadżerów.


2021
zmiana nazwy spółki na ACO Sp. z o.o uhonorowanie nagrodą

Od 14 czerwca 2021 roku nastapiła zmiana nazwy spółki na ACO Sp. z o.o.

Konsumencki Lider Jakości 2021

Footer

O ACO

Silna marka na całym świecie. ACO oznacza profesjonalne odwodnienie, skuteczne oczyszczanie oraz kontrolowane rozsączanie lub ponowne użycie wody. Więcej...

ACO Na świecie

ACO jest obecne w ponad 40 krajach, posiada 30 zakładów produkcyjnych na czterech kontynentach. Więcej...

Kontakt

ACO Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, Łajski, 05-119 Legionowo
tel.: 22 76 70 500 | e: info@aco.pl

TOP