Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Deklaracja ochrony danych

Cieszymy się z Twoich odwiedzin na naszej stronie internetowej. Poniżej chcielibyśmy poinformować Cię o zasadach postępowania z Twoimi danymi zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Administrator

Administratorem sformułowanego poniżej przetwarzania danych jest podmiot wymieniony w impressum.

ACO Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5, Łajski
05-119 Legionowo
tel. 22 76 70 500
faks +49 4331 354-130
info(at)aco.pl

Dane użytkowe

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, na naszym serwerze internetowym tymczasowo analizowane są tak zwane dane użytkowe w celach statystycznych w postaci protokołu, aby poprawić jakość naszych stron internetowych. Taki rekord danych składa się z

  • nazwy i adresu żądanych treści,
  • daty i godziny zapytania,
  • przesłanej ilości danych,
  • statusu dostępu (treść przesłana, nie znaleziono treści),
  • opisu używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego,
  • linku polecającego, który podaje, z jakiej strony nastąpiło przekierowanie na naszą stronę,
  • adresu IP pytającego komputera, który zostaje skrócony tak, że odniesienie do konkretnej osoby nie jest możliwe.

Wymienione dane protokołu są analizowane wyłącznie anonimowo.

Zapisanie adresu IP w celach bezpieczeństwa

Ponadto zapisujemy przekazany przez Twoją przeglądarkę, kompletny adres IP w ściśle określonym celu na okres siedmiu dni, aby móc wykrywać, ograniczać i likwidować ataki na nasze strony internetowe. Po upływie tego czasu usuwamy, wzgl. anonimizujemy adres IP. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić możliwie kompleksową ochronę Twoich danych przed niepożądanym dostępem. Na naszych stronach internetowych stosujemy metodę szyfrowania. Twoje informacje są przesyłane z Twojego komputera na nasz serwer i odwrotnie za pośrednictwem Internetu przy użyciu szyfrowania TLS. Z reguły rozpoznasz to po symbolu zamkniętej kłódki na pasku statusu Twojej przeglądarki oraz po tym, że linijka z adresem rozpoczyna się od https://

Wymagane pliki cookie

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookie, które są niezbędne do korzystania z naszych stron internetowych.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być zapisywane i odczytywane na Twoim urządzeniu końcowym. Należy rozróżnić między sesyjnymi plikami cookie, które są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, a stałymi (permanentnymi) plikami cookie, które pozostają zapisane również po zakończeniu pojedynczej sesji.

Nie wykorzystujemy tych niezbędnych plików cookie w celach analizy, śledzenia lub reklamy.

Część z tych plików cookie zawiera jedynie informacje dotyczące określonych ustawień i nie pozwalają na odniesienie do konkretnej osoby. Mogą być one również konieczne, aby umożliwić nawigację na stronie, zapewnić bezpieczeństwo i funkcjonowanie strony.

Wykorzystujemy te pliki cookie na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, że będzie informować Cię o umieszczaniu plików cookie. Dzięki temu stosowanie plików cookie stanie się dla Ciebie transparentne. Ponadto dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce, możesz w każdej chwili usunąć pliki cookie oraz zapobiec umieszczaniu nowych plików cookie. Zwróć uwagę, że w takim przypadku nasze strony internetowe nie będą mogły być wyświetlane, a niektóre funkcje technicznie nie będą dostępne.

Pomiar odwiedzających

W celu dostosowania naszych stron internetowych do potrzeb stosujemy narzędzia analityki internetowej. Dzięki temu tworzone są profile użytkowników w oparciu o pseudonimy. W tym celu na Twoim urządzeniu końcowym zapisywane są stałe pliki cookie i przez nas odczytywane. Oprócz tego możliwe jest wywołanie przez nas parametrów rozpoznawalności dla Twojej przeglądarki lub Twojego urządzenia końcowego (np. tzw. odcisk palca przeglądarki lub Twój nieskrócony adres IP). W ten sposób jesteśmy w stanie rozpoznać powracających odwiedzających i jako takich uwzględnić w obliczeniach.

Ponadto w ramach pomiaru odwiedzających korzystamy z następujących funkcji:

  • Wzbogacamy dane pseudonimizowane kolejnymi danymi, które udostępniają nam oferenci zewnętrzni. W ten sposób jesteśmy w stanie zarejestrować parametry demograficzne odwiedzających nas osób, np. informacje dotyczące wieku, płci i miejsca zamieszkania.
  • Stosujemy metodę rozpoznawania, która pozwala nam na rejestrowanie ruchu wskaźnika myszki odwiedzających nas osób oraz na ich późniejszą analizę.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, wzgl. § 15 ust. 3 zd. 1 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG), jeżeli zgoda została udzielona za pośrednictwem naszych banerów.

Z usług jakich oferentów zewnętrznych korzystamy w tych ramach?

Poniżej wymienimy oferentów zewnętrznych, z którymi współpracujemy w związku z pomiarem odwiedzających. Jeżeli w tych ramach dane przetwarzane są poza UE, wzgl. EOG, zwróć uwagę, że istnieje ryzyko dostępu do danych przez organy w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez informowania Cię o tym fakcie lub umożliwienia wniesienia środków prawnych. W przypadku korzystania przez nas z usług oferentów w niepewnych krajach trzecich przekazanie do kraju trzeciego następuje na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

OferentMaksymalny okres zapisuOdpowiedni poziom ochrony danychWycofanie zgody
Google Ireland LimitedPrzetwarzanie na terenie UE/EOGJeżeli chcesz wycofać swoją zgodę, naciśnij tutaj i dokonaj odpowiedniego ustawienia za pośrednictwem naszego banera.
Google LLC (USA)Brak odpowiedniego poziomu ochrony danych. Przekazywanie odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.Jeżeli chcesz wycofać swoją zgodę, naciśnij tutaj i dokonaj odpowiedniego ustawienia za pośrednictwem naszego banera.

Technologie śledzenia pochodzące od oferentów zewnętrznych w celach reklamowych

Wykorzystujemy technologie śledzenia na różnych urządzeniach, aby w oparciu o Twoją wizytę na naszych stronach internetowych zapewnić możliwość wyświetlenia reklamy ukierunkowanej na innych stronach internetowych, co pozwala nam również ustalić, jak skuteczne były nasze działania reklamowe.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, wzgl. § 15 ust. 3 zd. 1 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG), jeżeli zgoda została udzielona za pośrednictwem naszego banera. Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją wycofać w każdej chwili.

Jak działa śledzenie?

Gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, możliwe jest, że wymienieni poniżej oferenci zewnętrzni wywołają parametry rozpoznawalności Twojej przeglądarki lub Twojego urządzenia końcowego (np. tzw. odcisk palca przeglądarki), dokonają analizy Twojego adresu IP, zapiszą, wzgl. odczytają parametry rozpoznawalności na Twoim urządzeniu końcowym (np. pliki cookie) lub otrzymają dostęp do indywidualnych pikseli śledzących.

Poszczególne parametry mogą zostać wykorzystane przez oferentów zewnętrznych do rozpoznania Twojego urządzenia końcowego na innych stronach internetowych. Możemy zlecić odpowiednim oferentom zewnętrznym włączenie reklamy, która jest oparta na odwiedzonych u nas stronach.

Co oznacza śledzenie na różnych urządzeniach

Jeżeli rejestrujesz się u oferenta zewnętrznego przy pomocy własnych danych użytkownika, możliwe jest powiązanie ze sobą poszczególnych parametrów rozpoznawalności różnych przeglądarek i urządzeń końcowych. Jeżeli oferent zewnętrzny utworzył np. po jednym własnym parametrze dla używanego przez Ciebie laptopa, komputera stacjonarnego lub wykorzystywanego przez Ciebie smartfona, wzgl. tabletu, poszczególne parametry mogą zostać przyporządkowane do siebie, gdy zaczynasz korzystać z usługi oferenta zewnętrznego przy użyciu swoich danych rejestracyjnych. Dzięki temu oferent zewnętrzny może sterować naszymi kampaniami reklamowymi w sposób ukierunkowany również za pośrednictwem różnych urządzeń końcowych.

Z usług jakich oferentów zewnętrznych korzystamy w tych ramach?

Poniżej wymieniamy oferentów zewnętrznych, z którymi współpracujemy w celach reklamowych. Jeżeli w tych ramach dane przetwarzane są poza UE, wzgl. EOG, zwróć uwagę, że istnieje ryzyko dostępu do danych przez organy w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez informowania Cię o tym fakcie lub umożliwienia wniesienia środków prawnych. W przypadku korzystania przez nas z usług oferentów w niepewnych krajach trzecich przekazanie do kraju trzeciego następuje na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

OferentMaksymalny okres zapisuOdpowiedni poziom ochrony danychWycofanie zgody
Google LLC (USA)Brak odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Przekazywanie odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.
Jeżeli chcesz wycofać swoją zgodę, naciśnij tutaj i dokonaj odpowiedniego ustawienia za pośrednictwem naszego banera.

Formularz kontaktowy

Masz możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. Aby zapewnić możliwość korzystania z naszego formularza kontaktowego, najpierw potrzebujemy od Ciebie danych oznaczonych jako pola obowiązkowe.

Dane te wykorzystujemy na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Ponadto możesz zdecydować, czy chcesz przekazać nam więcej informacji. Informacje te są przekazywane dobrowolnie i nie są bezwzględnie konieczne do nawiązania kontaktu. Przekazane przez Ciebie dobrowolnie informacje przetwarzamy na podstawie Twojej zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

Twoje dane są przetwarzane tylko w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Usuniemy Twoje dane w momencie, gdy przestaną być wymagane i nie stoją temu na przeszkodzie ustawowe obowiązki przechowywania.

Jeżeli Twoje dane, które zostały przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, w każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu. Oprócz tego w każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie informacji podanych dobrowolnie. W tym celu zwróć się pod podany w impressum adres e-mail.

Wtyczki społecznościowe

Oferujemy Ci możliwość korzystania z wtyczek społecznościowych. Ze względu jednak na ochronę danych integrujemy stosowane przez nas wtyczki społecznościowe tylko postaci dezaktywowanej. Dlatego gdy wyświetlasz nasze strony internetowe, dane nie są przekazywane do usług mediów społecznościowych.

Masz jednak możliwość aktywacji wtyczek społecznościowych, zintegrowanych na naszych stronach internetowych, i korzystania z nich. W tym celu stosujemy rozwiązanie, które prowadzi do tego, że w pierwszym etapie wszystkie dane i funkcje, które są niezbędne do przedstawienia wtyczki społecznościowej, są udostępniane z naszego serwera internetowego. Dopiero gdy zdecydujesz się aktywować daną wtyczkę społecznościową i nacisnąć odpowiednią miniaturę, wzgl. symbol, w drugim etapie Twoja przeglądarka nawiąże połączenie z serwerami operatora danej usługi mediów społecznościowych.

Jeżeli aktywujesz wtyczkę, usługa mediów społecznościowych uzyska przede wszystkim Twój adres IP oraz m.in. wiedzę o Twojej wizycie na naszych stronach internetowych. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy posiadasz konto w danej usłudze mediów społecznościowych. Jeżeli jesteś zalogowana(-y), dane mogą zostać przyporządkowane bezpośrednio do Twojego profilu w mediach społecznościowych.

Zasadniczo nie mamy wpływu na to, czy i w jakim zakresie dana usługa mediów społecznościowych przetwarza dane osobowe po aktywacji. Prawdopodobne jest jednak to, że usługa mediów społecznościowych tworzy z Twoich danych profile użytkowe i wykorzystuje je w celu reklamy spersonalizowanej. Poza tym Twoje dane są wykorzystywane do informowania innych użytkowników usługi mediów społecznościowych o Twoich aktywnościach na naszych stronach internetowych.

Zamieszczenie odbywa się na podstawie Twojej zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, wzgl. § 15 ust. 3 zd. 1 TMG, jeżeli zgoda została wyrażona poprzez naciśnięcie na miniaturę. Zwróć uwagę, że zamieszczenie wielu wtyczek społecznościowych prowadzi do tego, że Twoje dane są przetwarzane poza UE, wzgl. EOG. W niektórych krajach istnieje w takim przypadku ryzyko dostępu do danych przez organy w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez informowania Cię o tym fakcie lub umożliwienia wniesienia środków prawnych. W przypadku korzystania przez nas z usług oferentów w niepewnych krajach trzecich przekazanie do niepewnego kraju trzeciego następuje na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

Jeżeli nie życzysz sobie przetwarzania Twoich danych osobowych przez aktywowane wtyczki społecznościowe, możesz zapobiec przyszłemu przetwarzaniu, nie naciskając już na miniaturę, wzgl. symbol danej wtyczki społecznościowej.

OferentMaksymalny okres zapisu Odpowiedni poziom ochrony danych Wycofanie zgody
InstagramBrak odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Przekazywanie odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.
Jeżeli chcesz wycofać swoją zgodę, naciśnij tutaj i dokonaj odpowiedniego ustawienia za pośrednictwem naszego banera.
LinkedInBrak odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Przekazywanie odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.
Jeżeli chcesz wycofać swoją zgodę, naciśnij tutaj i dokonaj odpowiedniego ustawienia za pośrednictwem naszego banera.
FlickrBrak odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Przekazywanie odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.
Jeżeli chcesz wycofać swoją zgodę, naciśnij tutaj i dokonaj odpowiedniego ustawienia za pośrednictwem naszego banera.
Facebook (USA i/lub Irlandia)Brak odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Przekazywanie odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.
Jeżeli chcesz wycofać swoją zgodę, naciśnij tutaj i dokonaj odpowiedniego ustawienia za pośrednictwem naszego banera.
Twitter (USA)Brak odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Przekazywanie odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.
Jeżeli chcesz wycofać swoją zgodę, naciśnij tutaj i dokonaj odpowiedniego ustawienia za pośrednictwem naszego banera.

Zamieszczone filmy

Na naszych stronach internetowych zamieszczamy filmy, które nie są zapisane na naszych serwerach. Aby wyświetlanie naszych stron z zamieszczonymi filmami nie prowadziło automatycznie do wczytania treści oferenta zewnętrznego, w pierwszym etapie wskażemy tylko zapisane lokalnie miniatury filmów. Dzięki temu oferent zewnętrzny nie otrzymuje żadnych informacji.

Dopiero po naciśnięciu na miniaturę nastąpi wczytanie treści oferenta zewnętrznego. W ten sposób oferent zewnętrzny uzyskuje informację, że wyświetliłaś(-eś) naszą stronę oraz w tym zakresie technicznie wymagane dane użytkowe. Oprócz tego oferent zewnętrzny jest wówczas w stanie implementować technologie śledzenia. Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez oferenta zewnętrznego. Naciskając na miniaturę, udzielasz nam zgody na wczytanie treści oferenta zewnętrznego.

Zamieszczenie odbywa się na podstawie Twojej zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, jeżeli zgoda została wyrażona poprzez naciśnięcie na miniaturę. Zwróć uwagę, że zamieszczenie wielu filmów prowadzi do tego, że Twoje dane są przetwarzane poza UE, wzgl. EOG. W niektórych krajach istnieje w takim przypadku ryzyko dostępu do danych przez organy w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez informowania Cię o tym fakcie lub umożliwienia wniesienia środków prawnych. W przypadku korzystania przez nas z usług oferentów w niepewnych krajach trzecich przekazanie do niepewnego kraju trzeciego następuje na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

OferentOdpowiedni poziom ochrony danychWycofanie zgody
YouTube / Google (USA)Brak odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Przekazywanie odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.
Po naciśnięciu na miniaturę natychmiast nastąpi wczytanie treści oferenta zewnętrznego.
Jeżeli nie życzysz sobie takiego wczytania na innych stronach, nie naciskaj więcej na miniatury.

Rejestracja do newslettera i wysyłka newslettera

Na naszej stronie internetowej możesz zamówić newsletter. Zwróć uwagę, że do zarejestrowania się do newslettera potrzebujemy określonych danych (przynajmniej Twojego adresu e-mail).

Wysyłka newslettera nastąpi tylko wówczas, jeżeli wyraziłaś(-eś) na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Po dokonanym zamówieniu na naszych stronach internetowych otrzymasz e-mail potwierdzający na podany przez Ciebie adres e-mail (tzw. Double-Opt-In). W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Prosty sposób na wycofanie zgody oferuje np. link do wyrejestrowania, który znajdziesz w każdym otrzymanym newsletterze.

W ramach rejestracji do newslettera – poza już wymienionym danymi – zapisujemy również inne dane, o ile są one konieczne do tego, abyśmy mogli potwierdzić, że zamówiłaś(-eś) nasz newsletter. Może to obejmować zapisanie kompletnego adresu IP w momencie zamówienia, wzgl. potwierdzenia newslettera, jak również kopię wysłanego przez nas e-maila potwierdzającego. Przetwarzanie stosownych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO i jest realizowane w celu zapewnienia możliwości rozliczenia się z legalności wysyłki newslettera.

Usługi map

Na naszych stronach internetowych zamieszczamy usługi map, które nie są zapisane na naszych serwerach. Aby wyświetlanie naszych stron z zamieszczonymi usługami map nie prowadziło automatycznie do wczytania treści oferenta zewnętrznego, w pierwszym etapie wskażemy tylko zapisane lokalnie miniatury map. Dzięki temu oferent zewnętrzny nie otrzymuje żadnych informacji.

Dopiero po naciśnięciu na miniaturę nastąpi wczytanie treści oferenta zewnętrznego. W ten sposób oferent zewnętrzny uzyskuje informację, że wyświetliłaś(-eś) naszą stronę oraz w tym zakresie technicznie wymagane dane użytkowe. Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez oferenta zewnętrznego. Naciskając na miniaturę, udzielasz nam zgody na wczytanie treści oferenta zewnętrznego.

Zamieszczenie odbywa się na podstawie Twojej zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, wzgl. § 15 ust. 3 zd. 1 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG), jeżeli zgoda została wcześniej udzielona przez naciśnięcie na miniaturę.

Zwróć uwagę, że zamieszczenie niektórych usług map skutkuje tym, że Twoje dane są przetwarzane poza UE, wzgl. EOG. W niektórych krajach istnieje w takim przypadku ryzyko dostępu do danych przez organy w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez informowania Cię o tym fakcie lub umożliwienia wniesienia środków prawnych. W przypadku korzystania przez nas z usług oferentów w niepewnych krajach trzecich przekazanie do niepewnego kraju trzeciego następuje na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

OferentMaksymalny okres zapisuOdpowiedni poziom ochrony danychWycofanie zgody
Google LLC (USA)Brak odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Przekazywanie odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.
Po naciśnięciu na miniaturę natychmiast nastąpi wczytanie treści oferenta zewnętrznego.
Jeżeli nie życzysz sobie takiego wczytania na innych stronach, nie naciskaj więcej na miniatury.

Zintegrowanie innych technicznych treści i funkcji oferentów zewnętrznych

Do prezentacji naszych stron internetowych wykorzystujemy wymienione niżej funkcje i treści techniczne oferentów zewnętrznych.

Wyświetlanie naszych stron prowadzi do wczytania treści oferenta zewnętrznego, który udostępnia dane funkcje i treści. W ten sposób oferent zewnętrzny uzyskuje informację, że wyświetliłaś(-eś) naszą stronę oraz w tym zakresie technicznie wymagane dane użytkowe.

Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez oferenta zewnętrznego.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, jeżeli zgoda została wcześniej udzielona za pośrednictwem naszego banera.

Zwróć uwagę, że korzystanie z treści i funkcji oferentów zewnętrznych skutkuje tym, że Twoje dane są przetwarzane poza UE, wzgl. EOG. W niektórych krajach istnieje w takim przypadku ryzyko dostępu do danych przez organy w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez informowania Cię o tym fakcie lub umożliwienia wniesienia środków prawnych. W przypadku korzystania przez nas z usług oferentów w niepewnych krajach trzecich przekazanie do niepewnego kraju trzeciego następuje na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

OferentFunkcja techniczna lub treśćW razie potrzeby maksymalny okres zapisu

Przekazanie do państw trzecich według informacji oferenta
i zabezpieczenie adekwatnego poziomu ochrony danych

Wycofanie zgody
Google LLC (USA)JQuery (biblioteka Java Script)Brak odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Przekazywanie odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.
Jeżeli nie zgadzasz się na dalsze przetwarzanie, zrezygnuj z korzystania z naszej strony.
Google LLC (USA)Google FontsBrak odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Przekazywanie odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.
Jeżeli nie zgadzasz się na dalsze przetwarzanie, zrezygnuj z korzystania z naszej strony.

Okres zapisu

O ile nie informowaliśmy już szczegółowo o okresie zapisu, usuwamy dane osobowe, jeżeli nie one niezbędne do wymienionych wcześniej celów przetwarzania, a ich usunięciu nie stoją na przeszkodzie ustawowe obowiązki przechowywania.

Inne podmioty przetwarzające

Twoje dane przekazujemy w ramach przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO usługodawcom, którzy wspierają nas w tworzeniu naszych stron internetowych i związanych z tym procesów. Są to np. usługodawcy hostingowi. Nasi usługodawcy są ściśle zobligowani do wykonywania naszych poleceń i odpowiednio zobowiązani umownie.

Poniżej wymienimy podmioty przetwarzające, z którymi współpracujemy, o ile jeszcze nie uczyniliśmy tego wcześniej w tekście deklaracji o ochronie danych. Jeżeli w tych ramach dane miałyby być przekazywane do krajów spoza UE, wzgl. EOG, zamieścimy informacje dotyczące adekwatnego poziomu ochrony danych.

Podmiot przetwarzającyCelOdpowiedni poziom ochrony danych
Przykładowy oferent (Niemcy)Hosting sieci i wsparciePrzetwarzanie tylko na terenie UE/EOG

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych RODO gwarantuje Ci jako osobie, której dane dotyczą, określone prawa:

Prawo dostępu (art. 15 RODO)

Masz prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Twojej osoby, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo do uzyskania dostępu do nich oraz informacji szczegółowo wymienionych w art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe, wzgl. uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących Twojej osoby danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności szczegółowo wymienionych w art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z wymienionych w art. 18 RODO warunków, np. jeżeli zgłosiłaś(-eś) sprzeciw wobec przetwarzania danych, na okres pozwalający administratorowi na sprawdzenie.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

W określonych przypadkach, które zostały szczegółowo wymienione w art. 20 RODO, masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Twojej osoby, jak również masz prawo zażądać przekazania tych danych innemu podmiotowi.

Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na w oparciu o Twoją zgodę, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO masz prawo wycofać w każdej chwili zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Należy pamiętać, że cofnięcie jest skuteczne dopiero w odniesieniu do przyszłości. Nie dotyczy to przypadków przetwarzania danych, które miały miejsce przed cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Jeżeli dane gromadzone są na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO (przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów) lub na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. e RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej), przysługuje Ci prawo, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. W takim przypadku przestajemy przetwarzać dane osobowe, chyba że możliwe jest wykazanie istotnych uzasadnionych powodów przemawiających za przetwarzaniem danych, które przeważają Twoje interesy, prawa i wolności lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykorzystaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

Zgodnie z art. 77 RODO masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych dotyczących Twojej osoby narusza przepisy o ochronie danych. Z prawa do wniesienia skargi można skorzystać w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Dochodzenie własnych praw

Jeżeli powyżej nie zamieszczono odmiennego zapisu, w celu dochodzenia praw osoby, której dane dotyczą, zwróć się do podmiotu wymienionego w impressum.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Nasz zewnętrzny inspektor ochrony danych chętnie udzieli informacji na temat ochrony danych i jest dostępny pod następującym adresem:

datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Internet: www.datenschutz-nord-gruppe.de
e-mail: office@datenschutz-nord.de

W przypadku zwrócenia się do naszego inspektora ochrony danych prosimy o podanie również podmiotu odpowiedzialnego, który został wymieniony w impressum.