Polityka prywatności Grupy ACO Nordic

Grupa ACO Nordic szanuje Twoje prawo do prywatności. Niniejsza polityka prywatności opisuje stosowane przez nas zasady w zakresie zbierania, wykorzystywania, ujawniania i ochrony Danych Osobowych. Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z przepisami RODO i ma zastosowanie do zbierania i wykorzystywania Twoich Danych Osobowych przez ACO Nordic i spółki należące do Grupy („ACO”, „my”).

W określonych okolicznościach możemy przekazać Ci dodatkowe informacje na temat wykorzystywania Twoich Danych Osobowych, na przykład w ramach oferty specjalnej lub określonych usług. Ponieważ dokonujemy regularnych przeglądów stosowanych zasad i praktyk, Twoje komentarze są zawsze mile widziane. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie. Datę ostatniej wersji Polityki Prywatności zamieszczono na dole strony. Wszelkie nowe, zmienione lub zmodyfikowane postanowienia Polityki Prywatności będą obowiązywać począwszy od daty przeglądu.

A. Czym są dane osobowe?

B. Zbieranie Danych Osobowych.

C. Wykorzystywanie Danych Osobowych przez Grupę ACO Nordic.

D. Udostępnianie Danych Osobowych. Realizacja zamówienia. Usługodawcy i wykonawcy. Usługi Stron Trzecich.

E. Ochrona Danych Osobowych.

F. Prawo dokonania wyboru; aktualizacja danych zapisanych na koncie.

G. Aplikacje i informacje dotyczące funkcji internetowych. Linki do innych stron internetowych.

H. Pytania lub wątpliwości

I. Polityka Cookies


A. Czym są dane osobowe?

Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres IP oraz informacje dotyczące dokonanych zakupów. Dane te powstają, gdy jako klient lub sprzedawca ujawniasz określone informacje, np. o przedstawicielach handlowych, którzy realizują z nami transakcje, gdy dokonasz rejestracji jako użytkownik za pośrednictwem strony https://acocity.pl (dalej: „konto użytkownika”) umożliwiającej pobieranie rysunków technicznych i/lub materiałów specyfikacyjnych do projektu dotyczących produktów ACO, lub wypełniasz formularze kontaktowe.

Dane Osobowe nie obejmują danych „zbiorczych”. Informacje zbiorcze to zbierane przez nas dane dotyczące grupy lub kategorii produktów, usług lub klientów, na podstawie których nie można zidentyfikować poszczególnych klientów. Innymi słowy, informacje o Twoich zakupach mogą być zbierane i łączone z informacjami o zachowaniach zakupowych innych osób, jednak żadne Dane Osobowe nie będą zawarte w uzyskanych danych. Podobnie informacje dotyczące kupowanych przez Ciebie produktów mogą być zbierane i łączone z informacjami o produktach kupowanych przez inne osoby. Zbiorcze dane pomagają nam zrozumieć tendencje i potrzeby klientów, dzięki czemu możemy lepiej opracowywać nowe produkty i usługi oraz dostosować istniejące produkty i usługi do zapotrzebowania w przyszłości.


B. Zbieranie Danych Osobowych

Zbieramy Dane Osobowe, gdy:

 • rejestrujesz się zakładając konto użytkownika, składasz zamówienie lub kupujesz produkty lub usługi w ramach czynności prowadzonych przez dział zakupów detalicznych, lub gdy zwracasz lub wymieniasz produkty, pobierasz za pośrednictwem konta użytkownika rysunki techniczne i/lub materiały specyfikacyjne do projektu dotyczące produktów ACO;

 • kontaktujesz się z nami z jakiejkolwiek przyczyny, w tym w związku z kontem użytkownika, ze zgłoszeniem zapytania, udzieleniem komentarza, wniesieniem skargi lub złożeniem wniosku; na przykład poprzez udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesłane pocztą lub telefonicznie poprzez centrum obsługi klienta lub osobiście w jednej z naszych placówek lub za pośrednictwem konta użytkownika;

 • uczestniczysz w naszych szkoleniach i kursach;

 • zapisujesz się do różnych naszych usług świadczonych przez usługodawców zewnętrznych lub korzystasz z takich usług; oraz

 • bierzesz udział w konkursie lub loterii lub udzielasz odpowiedzi w ramach przeprowadzanej przez nas ankiety

 • wypełniasz formularze kontaktowe.

Możemy również rejestrować materiał wideo na terenie naszych nieruchomości w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Grupy ACO Nordic, jej klientów, pracowników lub społeczeństwa.

Ponadto, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zbieramy niektóre informacje w sposób automatyczny. Dane te obejmują adres IP Twojego komputera lub numer IP Twojego urządzenia, system operacyjny, stronę internetową, z której zostałeś do nas przeniesiony, Twoją aktywność na stronie internetowej, koncie użytkownika, godzinę i datę korzystania ze strony internetowej, formularza kontaktowego lub konta użytkownika, oraz informacje o Twoich zakupach, rejestracji konta użytkownika czy też logowaniu do niego. Informacje te mogą być zbierane przez pliki cookie oraz znaczniki web beacon. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookie.

Informacje uzyskujemy również od stron trzecich, które pomagają nam sprostowywać zarejestrowane przez nas dane, zapobiegać oszustwom i świadczyć Usługi Stron Trzecich (zob. Usługi Stron Trzecich poniżej) lub oferować specjalne promocje lub produkty.

Wszelkie takie informacje możemy łączyć z innymi Danymi Osobowymi, które przechowujemy na Twój temat, w tym w celu lepszego dostosowania wszelkich materiałów promocyjnych lub marketingowych, które Ci przesyłamy.

C. Wykorzystywanie Danych Osobowych przez Grupę ACO Nordic

Dane osobowe, które zbieramy, są zwykle wykorzystywane do obsługi konta użytkownika, Twoich zapytań lub transakcji, świadczenia wysokiej jakości usług, informowania Cię o ofertach, którymi naszym zdaniem możesz być zainteresowany/zainteresowana, oraz administrowania Twoim kontem/kontem użytkownika, w tym na potrzeby przesyłania naszych własnych ankiet i publikacji. Na przykład możemy wykorzystać Twoje konto użytkownika, Twój numer telefonu, adres e-mail, adres firmy lub adres pocztowy, aby:

 • informować Cię o wycofaniu produktu lub kwestiach bezpieczeństwa;

 • zarządzać dostawą towarów, usług i korzyści, obsługiwać wymiany lub zwroty, wykrywać oszustwa, oraz na potrzeby identyfikacji;

 • zarządzać usługami w zakresie fakturowania, księgowości i bezpieczeństwa informacji związanych z transakcjami pomiędzy ACO a Twoją firmą;

 • zapewnić ochronę praw, własności lub bezpieczeństwa ACO Nordic Group, jej klientów, pracowników lub społeczeństwa przed ich naruszeniem;

 • realizować wewnętrzne cele w zakresie zarządzania, w tym planowania, przydziału zasobów, opracowywania polityki, poprawy jakości, monitorowania, przeprowadzania audytów, dokonywania ocen i sprawozdawczości;

 • przesyłać powiadomienia (e-mailem lub wiadomością SMS) związane z Twoimi zakupami, takie jak potwierdzenia zakupu lub terminy dostaw;

 • przekazywać Ci wiadomości, informacje o promocjach, kupony, oferty, inne informacje od Grupy ACO Nordic oraz wybranych partnerów, a także rekomendacje produktów („Informacje o Promocjach”). Możesz w dowolnym czasie skontaktować się z nami, aby zrezygnować z otrzymywania Informacji o Promocjach (zob. Prawo dokonania wyboru poniżej).

Jakiekolwiek wrażliwe Dane Osobowe zbieramy wyłącznie w sytuacji, w której jest to wymagane przez prawo lub uzyskaliśmy na to Twoją zgodę.


D. Udostępnianie Danych Osobowych

Informacje udostępniamy w następujących okolicznościach:

Realizacja zamówienia

Możemy przekazywać stronie trzeciej informacje niezbędne do obsługi transakcji lub realizacji złożonego u nas zamówienia. Niemniej dostawcom i innym podmiotom uczestniczącym w łańcuchu dostaw udostępniamy jedynie informacje, które są niezbędne do dostarczenia Ci zamówionych produktów lub usług, np. adres dostawy i/lub dane i adres do faktury, adres e-mail, numer telefonu i treść zamówienia produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne informacje, które przekazujesz bezpośrednio tym stronom. Zachęcamy też do zapoznania się ze stosowanymi przez takie strony praktykami przed bezpośrednim ujawnieniem im informacji.

Usługodawcy i wykonawcy

Korzystamy z usług niepowiązanych stron trzecich oraz ich podmiotów powiązanych, agentów i podwykonawców („Usługodawcy”), którzy wykonują określone usługi o charakterze technicznym lub administracyjnym w naszym imieniu. Usługi te obejmują na przykład wysyłkę towarów, rozsyłanie e-maili, obsługę rabatów lub dokonywanie analiz i sprostowania lub aktualizacji przechowywanych przez nas danych. Możemy również korzystać z usług Usługodawcy w zakresie hostingu lub administracji jednej lub większej liczby naszych Stron Internetowych, przetwarzania i przechowywania danych, oraz realizacji podobnych funkcji technicznych w naszym imieniu. W takiej sytuacji Dane Osobowe otrzymywane przez Usługodawcę są ograniczone wyłącznie do przechowywanych przez nas Danych Osobowych, które są im potrzebne w celu świadczenia nam takich usług. Korzystamy z pomocy Usługodawców, którzy świadczą usługi przetwarzania w chmurze. Przetwarzanie w chmurze to świadczenie usług sieciowych zlokalizowanych na zdalnych komputerach, które umożliwiają osobom fizycznym i firmom korzystanie z oprogramowania i sprzętu komputerowego obsługiwanego przez strony trzecie. Za przykłady takich usług można podać przechowywanie plików online, usługę poczty elektronicznej, konto użytkownika, aplikacje biznesowe działające w trybie online lub narzędzia CRM. Usługodawcy mają ustanowione zasady i procesy zapewniające, że poufność informacji, którymi dysponują, jest zawsze odpowiednio chroniona. Na dzień sporządzenia niniejszej polityki nasz Usługodawca świadczący usługi przetwarzania w chmurze przetwarza i przechowuje informacje głównie w Unii Europejskiej (Centrum danych ACO w Rendsburgu w Niemczech), jednak w przyszłości może to ulec zmianie.

Przyjmujesz do wiadomości, że jeżeli Usługodawcy świadczą usługi z innych krajów, Twoje Dane Osobowe mogą być w tych krajach przetwarzane i przechowywane, a organy rządowe, sądy, organy ścigania lub agencje regulacyjne działające w tych jurysdykcjach mogą zapewnić sobie możliwość ujawnienia Twoich Danych Osobowych poprzez uzyskanie odnośnego nakazu wydanego zgodnie z prawem.

Jeżeli którykolwiek z tych usługodawców potrzebuje uzyskać dostęp do Twoich Danych Osobowych, wymagamy od niego, aby wykorzystywał te dane wyłącznie w celu świadczenia dla nas usług. Wymagamy również, aby zachował on poufność takich danych i/lub zwrócił je nam, gdy nie będą już mu potrzebne.

Z wyjątkiem sytuacji, o których mowa powyżej, nie sprzedajemy, nie wynajmujemy, nie udostępniamy, ani nie ujawniamy Danych Osobowych bez Twojej zgody.

Usługi Stron Trzecich

Istnieje możliwość zakupu naszych produktów i usług za pośrednictwem stron trzecich, takich jak sklepy detaliczne („Usługi Stron Trzecich”). W wypadku dokonania zakupu Usług Stron Trzecich, zabiegania lub złożenia zapytania o takie usługi, podane przez Ciebie informacje zostaną udostępnione stronie trzeciej oferującej taką Usługę Stron Trzecich.

Możemy udostępniać stronom trzecim twoje imię i nazwisko, nazwę firmy, adres pocztowy i adres e-mail, aby mogły informować Cię o swoich ofertach lub usługach oraz oceniać nowe i istniejące produkty, oferty lub usługi. Jeżeli nie wyrażasz zgody na udostępnianie takich informacji takim stronom trzecim, możesz skontaktować się z nami w dowolnym czasie (zob. Prawo dokonania wyboru poniżej).

Wykorzystywanie tych informacji przez strony trzecie podlega stosowanym przez nie własnym praktykom i politykom prywatności, dlatego zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami, które zostały Ci udostępnione.


E. Ochrona Danych Osobowych

Wdrożyliśmy fizyczne, administracyjne i techniczne zabezpieczenia mające na celu ochronę Danych Osobowych przed utratą, nadużyciem lub modyfikacją, w okresie, gdy znajdują się one pod naszą kontrolą.

F. Prawo dokonania wyboru; aktualizacja danych zapisanych na koncie

Dajemy Ci możliwość wyboru w zakresie sposobu wykorzystywania Twoich Danych Osobowych w celu przekazywania Ci Informacji o Promocjach.

Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące przekazywania Ci informacji marketingowych lub masz pytania dotyczące stosowanych przez nas zasad przekazywania informacji, możesz skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta i/lub Działem IT Grupy ACO Nordic.

Jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz otrzymywać od nas materiałów promocyjnych, wówczas zaprzestaniemy udostępniania Twoich danych naszym dostawcom Usług Stron Trzecich w celu ich wykorzystania do celów marketingowych.


G. Aplikacje i informacje dotyczące funkcji internetowych

Linki do innych stron internetowych

Na naszej stronie internetowej znajdują się łącza do stron internetowych stron trzecich, którym zezwalamy na oferowanie towarów, przedstawianie informacji i/lub oferowanie Usług Stron Trzecich. Jeżeli z kontekstu wyraźnie nie wynika, że zostajesz przekierowywany/przekierowywana do strony internetowej strony trzeciej, staramy się informować Cię, że przeglądasz stronę internetową, na której obowiązuje inna polityka prywatności. Co do zasady wszelkie Dane Osobowe podawane na stronach, do których udostępniamy łącze, są podawane bezpośrednio stronom trzecim i są objęte stosowaną przez nie polityką prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, ani praktyki i zasady dotyczące ochrony prywatności i bezpieczeństwa stosowane na stronach internetowych, do których udostępniamy łącze. Zachęcamy do zapoznania się z praktykami i zasadami dotyczącymi ochrony prywatności i bezpieczeństwa stosowanymi przez takie strony trzecie przed podaniem im swoich Danych Osobowych.


H. Pytania lub wątpliwości

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej polityki prywatności lub chciałbyś/chciałabyś się z nami skontaktować z jakiegokolwiek powodu, prosimy o skontaktowanie się z Działem IT Grupy ACO Nordic.

I. Polityka cookies

Możemy zbierać pliki cookie i informacje dotyczące znaczników web beacon kiedy przeglądasz dowolną stronę internetową Grupy ACO Nordic korzystasz z formularza kontaktowego lub z konta użytkownika. Pliki cookie to niewielkie pliki przechowywane na komputerze użytkownika, a znaczniki web beacon to obrazy elektroniczne, które pozwalają nam liczyć użytkowników odwiedzających określone strony internetowe, uzyskiwać dostęp do plików cookie oraz analizować, czy banery reklamowe wyświetlane na naszej stronie internetowej lub na innych stronach internetowych są skuteczne. Umożliwiają nam one monitorowanie aktywności w Internecie. Kiedy po raz pierwszy odwiedzasz stronę internetową, zostaniesz zapytany/zapytana, czy wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Jeżeli nie wyrazisz zgody, strona internetowa nie zostanie poprawnie wyświetlona.

Tak jak w wypadku większości stron internetowych wykorzystujemy pliki cookie do rejestrowania Twojego adresu IP, identyfikowania rodzaju używanej przeglądarki oraz rejestrowania daty i godziny Twojej aktywności. Wykorzystujemy te informacji do administrowania systemem, kontem użytkownika, rozwiązywania problemów, prowadzenia dochodzenia w sprawie oszustw, przekazywania komunikatów (wyłącznie) od ACO Nordic i zapewnienia, aby korzystanie ze strony internetowej było jak najbardziej efektywne. Na przykład możemy dostosować naszą stronę główną do Twoich potrzeb (bądź konto użytkownika), lepiej wyświetlać podstrony w zależności od rodzaju używanej przeglądarki i/lub przekazywać Ci spersonalizowane rekomendacje produktów i e-maile. Pliki cookie nie stanowią oprogramowania szpiegowskiego, a ACO nie zbiera danych z wielu stron internetowych, ani nie udostępnia innym podmiotom, z wyjątkiem Google Analytics, informacji zebranych dzięki plikom cookie. Pliki cookie umożliwiają nam dostosowanie naszej strony głównej, a także konta użytkownika, do Twoich potrzeb oraz lepsze wyświetlanie podstron w zależności od rodzaju używanej przeglądarki. (Aby móc kontrolować zapisywanie plików cookie przez operatorów stron internetowych na Twoim komputerze, należy skorzystać z „Opcji” lub „Pomocy” przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia zgodnie ze swoimi preferencjami dotyczącymi ochrony prywatności).

Twój adres IP udostępniamy firmie Google Analytics w celu uzyskania danych o tym, w jaki sposób nasza strona internetowa oraz konto użytkownika jest są odwiedzanae i użytkowanae. Poza Twoim adresem IP nie udostępniane są jej żadne inne Dane Osobowe. Jeżeli nie chcesz, aby Twój adres IP był w tym celu monitorowany, możesz zrezygnować z obsługi Google Analytics poprzez wykonanie czynności opisanych pod następującym adresem tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Wykorzystujemy również znaczniki web beacon, aby określić kiedy i ile razy strona internetowa była odwiedzana. Informacje te wykorzystujemy również do własnych celów marketingowych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w usuwaniu plików cookie, skontaktuj się z Działem IT Grupy ACO Nordic. Jeżeli usuniesz pliki cookie, przy kolejnym wejściu na naszą stronę internetową lub konto użytkownika będziesz musiał/musiała zaakceptować naszą politykę plików cookie.

TOP