Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Green Water Solutions i ACO
razem w partnerstwie dla ekologii i jakości zagospodarowania wód opadowych

Jako eksperci od zagospodarowania wody deszczowej i światowy lider w sektorze odwadniania budynków coraz częściej spotykamy się z wyzwaniami z zakresu odzysku i zawracania wody deszczowej, natomiast komplementarnym rozwiązaniem jest także recykling wody szarej. Na tym etapie naszym partnerem jest Green Water Solutions, lider polskiego rynku w zakresie ponownego zagospodarowania i recyklingu wody szarej w budownictwie kubaturowym i przemysłowym dysponujący szerokim portfolio technologii filtracji i odzysku wody.

Dzięki połączeniu technologii oferowanych przez ACO i Green Water Solutions, gwarantujemy inwestorom oraz projektantom kompleksowe podejście i możliwość rozwiązania praktycznie każdego problemu projektowego oraz znaczne oszczędności w funkcjonowaniu powstających obiektów. W wyniku współpracy projektowej z Green Water Solutions mamy możliwość dopasowania najbardziej ekonomicznego i ekologicznego rozwiązania do każdej realizacji. Oferowane przez nas produkty są komplementarne, jednocześnie najwyższa jakość technologii oferowanej przez obydwu partnerów gwarantuje niezawodność i łatwość w projektowaniu złożonych systemów w każdym rodzaju budynku.

Wraz z Green Water Solutions wspólnie stawiamy czoła zmianom klimatycznym. Jako firmy odpowiedzialnie podchodzimy do przyszłości naszej planety wdrażając zaawansowane technologie pozwalające na odpowiedzialne gospodarowanie wodą – najważniejszym zasobem dla życia na ziemi. Obie firmy są także aktywnymi członkami PLGBC (Polish Green Building Council) w ramach, której współpracują na rzecz „zielonych rozwiązań w budownictwie”. Green Water Solutions jest także laureatem nagrody „Green Building Awards” przyznawanej cyklicznie przez PLGBC w dziedzinie technologii przyjaznych środowisku.

Partnerstwo Green Water Solutions i ACO pozwala na wspólną realizację aż sześciu celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w ramach agendy 2030: 6. czysta woda i warunki sanitarne; 9. innowacyjność, przemysł, infrastruktura; 11. zrównoważone miasta i społeczności; 13. działanie w dziedzinie klimatu; 17. partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego partnera www.greenwatersolutions.pl