Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Q-Brake Vortex - wirowy regulator przepływu

ACO Q-Brake Vortex jest pionowym wirowym regulatorem przepływu służącym do regulacji przepływu wody opadowej, zanim zostanie ona uwolniona do cieków wodnych lub sieci kanałów ściekowych. W porównaniu do bardziej konwencjonalnych metod, np. kryz dławiących, regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex jest mniej podatny na niedrożność (zapchanie) oraz umożliwia większe przepływy przy niższym ciśnieniu słupa wody, ponieważ jego konstrukcja umożliwia zainstalowanie przewężenia na wylocie o przekroju 4 do 6 razy mniejszym.


Zalety produktu
  • Kontroluje przepływ wody do cieków wodnych lub sieci kanałów ściekowych, zapewnia przewidywalną wydajność kontrolną, uruchamia się automatycznie
  • minimalizuje ryzyko niedrożności, zmniejsza potrzebę konserwacji, eliminuje bezpośredni dostęp człowieka, prosty montaż
  • pasuje do wielu rodzajów studzienek, trwały oraz odporny na korozję, dostosowywany indywidualnie do konkretnych potrzeb wydajności

Czym jest regulator przepływu ACO?

Działanie wirowego regulatora przepływu jest oparte o zasadę mechaniki płynu o wymuszonym wirze, który umożliwia regulację przepływu bez zastosowania części ruchomych.

Regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex wykorzystuje ciśnienie słupa wody powyżej punktu zrzutu w celu wytworzenia „wiru” wewnątrz struktury urządzenia.

Integralną częścią regulatora przepływu ACO Q-Brake Vortex jest klapa na obejściu, która może zostać otwarta w przypadku niedrożności, by można było osuszyć urządzenie. Linka ze stali nierdzewnej przymocowana do tej klapy poprowadzona jest do poziomu pokrywy i zapewnia kontrolę urządzenia.

Gdy poziom wody w studzience obniży się, urządzenie może zostać oczyszczone.

Każdy regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex, wyprodukowany jest ze stali nierdzewnej klasy AISI 304 i skonfigurowany indywidualnie tak, by spełniać konkretne kryteria dotyczące wydajności. Wszystkie łączenia są spawane spoiną ciągłą o maksymalnej wytrzymałości.


Dlaczego warto wybrać regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex?

Mechanizm zastosowany w regulatorze przepływu ACO Q-Brake Vortex zapewnia doskonałą wydajność hydrauliczną w porównaniu z tradycyjnymi systemami kontroli przepływu. Regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex umożliwia większe przepływy przy niższym ciśnieniu słupa wody, redukując wymagania dotyczące pojemności zbiornika oraz obniżając koszty.

Regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex ma otwory o większym prześwicie niż w przypadku tradycyjnych metod kontroli przepływu, co sprawia, że system jest bardziej odporny na niedrożność. Brak jakichkolwiek części zmniejsza wymagania konserwacyjne.

Opatentowany system klapy na obejściu i spustu awaryjnego umożliwia zdalny dostęp do regulatora ACO Q-Brake Vortex z powierzchni, dzięki czemu można niezależnie osuszyć górną część systemu z całkowitym pominięciem dopływu.

System spustu awaryjnego wykonuje się przez pociągnięcie stalowej linki przymocowanej do klapy na obejściu. System obejściowy zamyka się automatycznie po zwolnieniu linki. W przypadku korzystania z innych produktów ACO, regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex może uzupełnić w pełni zintegrowany system kontroli wody opadowej.

Regulator ACO Q-Brake Vortex jest produkowany w Wielkiej Brytanii i został niezależnie przetestowany w warunkach laboratoryjnych pod kątem stopnia przepływu.


Schemat i instrukcja montażu ACO Qbrake Vortexpdfdwg
ACO Q-Brake - Formularz doborupdf
Informacja ACO PLpdf
Informacje na temat bezpieczeństwapdf
Mutual recognition declaration - Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu-Qbrakepdf