Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Serwis
ponieważ jakość nie kończy się na produkcie


Jako wiodący producent systemowych rozwiązań odwodniania powierzchni, dysponujemy wieloletnim doświadczeniem we wszystkich aspektach dotyczących drenażu. Jesteśmy zawsze gotowi, aby naszą kompleksową wiedzę przekazać naszym partnerom biznesowym, projektantom, wykonawcom i inwestorom. Nasze systemowe podejście obsługi Klientów gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług i dzięki temu zapewnia wiodącą pozycję na rynku.

Oferta usług serwisowych ACO

Od montażu, przeglądów generalnych wymaganych przepisami prawa, przeglądów serwisowych zgodnych z Dokumentacją Techniczno-Ruchową i wymogami utrzymania gwarancji, po czyszczenie, konserwancję, naprawy, modernizacje i szkolenia dla użytkowników lub jednostek konserwujących.


Oferujemy kompleksowe usługi na terenie całego kraju na etapie instalacji po odbiory i utrzymanie po uruchomieniu urządzenia. Wysoka jakość usług wykonywanych przez profesjonalną sieć serwisantów, gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnej dbałości o szczegóły i oczekiwania Klienta.
Nie przerwaną eksploatację urządzeń, takich jak: przepompownie, separatory substancji ropopochodnych, separatory tłuszczu, regulatory przepływu czy systemy odwodnień liniowych, zapewnia dbałość o prowadzenie systematycznych prac serwisowych.


„Prewencja, a nie naprawa“ - taka filozofia działania towarzyszy nam w podejsciu do naszej oferty serwisowej, zapewniając jednocześnie naszym Klientom komfort eksploatacji i eliminując wysokie koszty napraw poprzez wcześniejsze regularne czynności serwisowe.


Ponadto regulacje zawarte w normach DIN/EN definiują i regulują częstotliwość czynności serwisowych dla różnych urządzeń. Optymalizujemy więc nasze czynności serwisowe, aby zagwarantować naszym Klientom wykonywanie czynności serwisowych wymaganych prawem i zdefiniowanych przez Producenta jednocześnie.

Portfolio usług

Separator tłuszczu (wolnostojący)

Separator tłuszczu (zamontowany w gruncie)

Usługi:

 • Pierwsze uruchomienie
 • Szkolenie użytkowników
 • Przeglądy gwarancyjne
 • Przeglądy pogwarancyjne
 • Przeglądy generalne
 • Naprawa
 • Modernizacja

Separator substancji ropopochodnych (wolnostojący)

Separator substancji ropopochodnych (zamontowany w gruncie)

Usługi:

 • Czyszczenie / Opróżnianie
 • Przeglądy gwarancyjne
 • Przeglądy pogwarancyjne
 • Przeglądy generalne
 • Naprawa

Układy pomp (wolnostojące)

Usługi:

 • Pierwsze uruchomienie
 • Konserwacja
 • Przeglądy pogwarancyjne
 • Naprawa
 • Modernizacja

Odwodnienia liniowe

Usługi:

 • Ekspertyza uszkodzeń
 • Czyszczenie układu odwodnienia
 • Demontaż i ponowny montaż rusztów
 • Naprawa uszkodzeń

Zasuwy burzowe

Usługi:

 • Pierwsze uruchomienie
 • Szkolenie użytkowników
 • Przeglądy gwarancyjne
 • Przeglądy pogwarancyjne
 • Naprawa

Uruchomienie

Systemy efektywnego i zrównoważonego odwadniania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pozwalają firmie ACO na zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności. Separatory tłuszczu i lekkich płynów ACO oraz układy pomp i systemy zabezpieczające przed spiętrzaniem zapewniają skuteczną ochronę. Profesjonalny montaż końcowy komponentów oraz uruchomienie całego układu powoduje, że nowy system jest ustawiony prawidłowo od pierwszego dnia i działa od razu z pełną skutecznością.

 • Montaż komponentów stacji pomp instalowanych w ziemi
 • Kontrola pod kątem prawidłowego montażu zainstalowanych układów
 • Kontrola działania pomp i kontrola ustawionych parametrów
 • Kontrolowanie przyłączy hydraulicznych i elektrycznych
 • Przekazanie układu gotowego do eksploatacji
 • Instruktaż dla operatora układu

Konserwacja
Regularne czynności konserwacyjne zgodne z normami

Fachowy przegląd w ramach pakietu serwisowego ACO
Operatorzy systemów odprowadzania ścieków i separatorów są zobowiązani do przestrzegania wymogów związanych z przeglądami. Prace serwisowe należy wykonywać raz na rok, na pół roku lub raz na kwartał i należy je zlecać wykwalifikowanym podmiotom. Przegląd generalny separatora płynów lekkich i tłuszczu należy przeprowadzać np. przed pierwszym uruchomieniem, a następnie w regularnych odstępach czasu, maksymalnie co pięć lat.

Gwarancję można zachować jedynie wtedy, gdy obowiązki związane z przeglądami są realizowane w pełnym zakresie. Z reguły jest to również warunkiem koniecznym dla własnej ochrony ubezpieczeniowej. Pakiet serwisowy ACO stanowi optymalne zabezpieczenie. W ramach usługi uzyskują Państwo fachowe porady na temat zgodnych z normami przeglądów, serwisów i napraw. Dzięki temu Państwa układ może być nie tylko bezpiecznie eksploatowany. Mogą Państwo również czerpać korzyści z aktualizacji i modernizacji wprowadzanych przez naszą firmę w ramach prac nad rozwojem produktów.

Prace serwisowe realizowane przez wykwalifikowanych pracowników
Prace serwisowe mogą zgodnie z normą realizować jedynie wykwalifikowane podmioty. Pod pojęciem tym należy rozumieć pracowników i partnerów serwisowych firmy ACO, dysponujących udokumentowanymi kwalifikacjami i wiedzą techniczną Profesjonalni serwisanci ACO zawsze chętnie służą radą.

 • Serwisowanie zgodne z wymogami norm i z zachowaniem odpowiednich parametrów
 • Doradztwo w zakresie remontów i modernizacji
 • Efektywne zarządzanie utrzymaniem systemów

Przegląd generalny

Wszystkie układy separacyjne należy przed uruchomieniem, a następnie regularnie maksymalnie co 5 lat poddawać generalnym przeglądom.
Zadaniem przeglądu generalnego* jest potwierdzenie, że układ do kolejnego przeglądu generalnego

 • uchroni przed krytycznymi awariami np. pompowni ścieków, które zawsze niosą poważne reperkusje dla całego budynku
 • może być eksploatowany we właściwy sposób
 • będzie w pełni sprawny dzięki regularnym pracom serwisowym
 • jest odpowiednio zwymiarowany
 • spełnia wymagania związane z gospodarką wodną i jest zgodny ze stanem wiedzy technicznej

* Sposób i zakres przeglądu generalnego reguluje norma DIN 4040-100 dla separatorów tłuszczu oraz norma DIN 1999-100 separatorów płynów lekkich.

 • Przegląd instalacji pod kątem stanu technicznego i prawidłowej eksploatacji
 • Kontrola szczelności
 • Sporządzenie szczegółowego raportu z kontroli

Czyszczenie i opróżnianie separatorów tłuszczu i separatorów substancji ropopochodnych

Separator to urządzenie służące do oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej. By proces przebiegał prawidłowo separatory i osadniki powinny być regularnie opróżniane, czyszczone oraz serwisowane.

Oferujemy kompletną usługę czyszczenia separatorów ropopochodnych oraz tłuszczowych zbierających zanieczyszczenia zarówno z takich obiektów jak: drogi, parkingi, garaże podziemne, myjnie, stacje benzynowe jak i obiektów gastronomicznych.
Usługa czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych jest wykonywana metodą mycia hydrodynamicznego - wysokociśnieniowego.

Czyszczenie separatorów oraz odbiór odpadów niebezpiecznych powstających podczas usługi czyszczenia realizujemy z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza technicznego tj.: specjalistycznymi pojazdami ciśnieniowym WUKO z systemem recyklingu oraz cysternami asenizacyjnymi, przystosowanymi do ekologicznego i bezpiecznego przemieszczania ładunków, określonych jako materiały niebezpieczne.

Naprawa

Z doświdczenia wiemy, że awarie występują w najmniej oczekiwanym momencie. Dlatego jesteśmy przygotowani, aby tego typu awarie usunąc w jak najszybszym czasie. Zdarza się, że separator przestaje prawidłowo działać lub się zapycha, pompy w układzie odprowadzającym ściek lub w stacji pomp odmawiają posłuszeństwa. Dlatego w przypadku, gdy zajdzie konieczność przeprowadzenia naprawy, warto pomyśleć o możliwości szybkiego sprowadzenia pomocy poprzez jeden kontakt z profesjonalnymi serwisantami firmy ACO. Monterzy z serwisu ACO pojawią się u Państwa wówczas bardzo szybko. Naprawy wykonywane są najczęściej od razu na miejscu. Dzięki profesjonalnej sieci partnerów serwisowych jesteśmy w stanie błyskawicznie rozwiązać problem.

 • Zorientowana na potrzeby klienta realizacja zgłoszeń gwarancyjnych.
 • Opracowywanie skutecznych koncepcji napraw i ich wdrażanie

Części zamienne

Oryginalne części zamienne ACO są z reguły szybko dostępne. Dzięki utrzymywaniu zdecentralizowanych magazynów u naszych partnerów serwisowych ACO potrzebne części są dostępne w pobliżu Państwa siedziby. Bezpieczeństwo gwarantują również duże magazyny centralne w Stadtlengsfeld i Bürstadt. Z kompetencji producenta mogą Państwo skorzystać również, jeśli chodzi o części zamienne i opracowywania kompletnych planów napraw i modyfikacji. Profesjonalni serwisanci ACO chętnie służą poradą.

 • Duża dyspozycyjność dzięki prowadzeni zdecentralizowanych magazynów u partnerów serwisowych ACO
 • Bezpieczeństwo dzięki centralnym magazynom części zamiennych
 • Kompetentne doradztwo profesjonalnych serwisantów ACO w zakresie części zamiennych

Wysoki lot separatora tłuszczu ACO

Niezwykła dostawa separatora tłuszczu ze stali nierdzewnej w Alpach Allgäu

Co w przypadku, kiedy potrzebujemy zainstalować separator tłuszczu w lokalu gastronomicznym, który zlokalizowany jest na wysokości 1932 m n.p.m., ale stroma droga dojazdowa nie nadaje się do transportu dużych ładunków? Rozwiązanie jest bardzo proste: zamawiamy transport helikopterem! Całkiem niedawno ACO Lipator-S-RM NS 10 z mimośrodowymi pompami śrubowymi przemierzył przestworza nad pięknymi Alpami Allgäu, aby ostatecznie osiąść w górskim schronisku Edmund-Probst-Haus. Wybudowany w 1890 roku obiekt położony jest pomiędzy Oberstdorfem a szczytem Nebelhorn, wcześniej przebudowany i zmodernizowany, od 15 sierpnia 2021 roku ponownie przyjmuje gości. ACO jest tu podmiotem odpowiedzialnym za technologię oczyszczania ścieków.

Wysłanie separatora Lipator-S-RM NS 10 w tę niecodzienną podróż było możliwe tylko dzięki ścisłej współpracy wielu zespołów: sprzedażowego, projektowania, zakupowego, produkcji, montażu końcowego, logistyki i serwisu. Do transportu powietrznego Separator Lipator został przygotowany przez firmę ACO Service. Po wylądowaniu na miejscu, w celu przeniesienia separatora do skalistej piwnicy został on rozebrany na mniejsze elementy i ponownie zmontowany w pomieszczeniu montażowym.

Na filmie można obejrzeć spektakularny lot separatora tłuszczu przez Alpy.

Zobacz jak wygląda systemowe podejście w obsłudze Klienta:


Informowanie i edukowanie

W celu zdobycia wiedzy specjalistycznej z zakresu zasad zarządzania wodami deszczowymi nasi specjaliści w całym kraju są do Państwa dyspozycji.

Zapisz się na szkolenie i dowiedz się jak możesz świadomie zarządzać wodami deszczowymi.

Pobierz nasze publikacje i poszerzaj wiedzę.

Planowanie i optymalizacja

Projektowanie, planowanie oraz oferowanie najlepszych rozwiązań wiąże się z wieloma alternatywami. Ale która koncepcja jest najbardziej ekonomiczna, najbardziej bezpieczna i najlepsza pod względem technicznym? Pomożemy Ci znaleźć właściwą odpowiedź.

Zapraszamy do odwiedzenia Platformy Projektanta oferującej narzędzia pomocne w pracy nad projektami.

Pomoc techniczna i wsparcie na miejscu

Oferujemy Państwu doradztwo związane z projektem oraz wsparcie na budowie. Dbamy by od fazy planowania do fazy montażu wszystkie działania były realizowane na najwyższym poziomie.Potrzebujesz pomocy przy wycenie projektu, masz pytanie techniczne zapraszamy do kontaktu z Przedstawicielem w Twoim regionie lub z Centrum Obsługi Klienta.
Chcesz kupić nasze produkty - zobacz zbudowaliśmy grono zaufanych Partnerów.

Obsługa Posprzedażowa

Produkty ACO są zaprojektowane i zbudowane z materiałów odpornych na szkodliwe działania substancji destrukcyjnych. Zapewniają komfort użytkowania na długie lata.
Tak jak i o produkty dbamy również o najwyższą jakość w relacjach z naszymi klientami.