Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Dołącz do świata architektury
Zarejestruj się na wydarzenie

ACO razem z AIT–Dialog rozpoczyna wirtualną wycieczkę po siedmiu kontynentach świata, zapraszając architektów, urbanistów i inżynierów aby stali się częścią projektu beyond.aco - architektura na wszystkich kontynentach.

AIT-Dialog i ACO wspólnie zapraszają na nowy cykl wirtualnych wydarzeń "beyond.aco - architecture across continents", który koncentruje się na odpowiedzialnej architekturze w czasach globalnych zmian i zmieniających się warunków oraz wyzwań klimatycznych. Uznani architekci z siedmiu kontynentów - Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Azji, Afryki, Australii i Antarktydy - omówią temat pod różnymi nagłówkami i przeanalizują go pod kątem ekologicznym, społecznym, socjalnym i ekonomicznym.

W centrum uwagi znajdą się przyszłościowe projekty budowlane, które w sposób innowacyjny, eksperymentalny i zrównoważony reagują na poziomie globalnym i lokalnym na konsekwencje zmian i ekstremalne warunki lokalne, kładąc nacisk na odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i stosowanie lokalnych technik i materiałów budowlanych.

Pod hasłem " beyond" stawiamy pytanie: Jak wygląda odpowiedzialne planowanie architektury i miasta jutra, które wykracza poza standardy i ustalone techniki i materiały budowlane? Zadaniem obecnej architektury, urbanistyki i środowiska budowlanego w mieście i na wsi jest elastyczne reagowanie na zmieniające się wymagania użytkowników i otoczenia oraz stwarzanie nowych możliwości użytkowania poprzez przekształcenia wykraczające poza pierwotną funkcję. W centrum uwagi znajdują się budynki, które osiągają "więcej" poza wymaganiami estetycznymi i kryteriami funkcjonalnymi; integrują rozszerzalne możliwości funkcjonalne; odnoszą się do swojego kontekstu i wtapiają się w niego w rozumieniu Architektury Responsywnej; są dostosowane do warunków społecznych i klimatycznych; oraz są budowane w uczciwych warunkach pracy i z odpowiedzialnością społeczną.

W ramach cyklu imprez prezentowane są perspektywy z różnych kontynentów, a pytanie brzmi: jak architektura może reagować na zmiany, świadomie się z nimi obchodząc i jak możemy się przy tym uczyć od siebie nawzajem. W dwóch wykładach inauguracyjnych architekci przedstawią zorientowane na przyszłość projekty budowlane, które powstają przy uwzględnieniu czynników lokalnych, takich jak odpowiedzialne stosowanie ekologicznych, zrównoważonych i lokalnych materiałów budowlanych, miejscowe rzemiosło lub lokalne warunki.

Pod hasłem "ACO na budowie" zabierzemy Państwa w wirtualną podróż po niezwykłych placach budowy na całym świecie, pokazując projekty budowlane realizowane w ekstremalnych warunkach. Nacisk kładziony jest na tematy, które ACO postawiło sobie za cele korporacyjne, takie jak ochrona wód gruntowych, zarządzanie wodą, innowacyjne sposoby osiągania holistycznego zarządzania wodą deszczową i drenażem oraz wspieranie naturalnego obiegu wody. W dyskusjach na miejscu architekci, klienci i przedstawiciele ACO będą naświetlać projekt.

Następnie będzie możliwość bezpośredniej rozmowy z ekspertami z ACO na indywidualnych czatach.

TOP