Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Poznaj Prelegentów beyond.aco


Peter Rich
Peter Rich Architects | South Africa

Peter Rich Architects to ciesząca się międzynarodowym uznaniem pracownia architektoniczna z siedzibą w Johannesburgu w RPA. W połowie lat 60-tych Peter Rich rozpoczął studia architektoniczne w szczytowym okresie prześladowań ludności przez apartheid. Pytania dotyczące nierówności w społeczeństwie sprawiły, że przez całą swoją karierę skupiał się na architekturze humanitarnej, która odnosi się do problemów społecznych i wzmacnia ludzi.

Jako młody architekt czerpał wiele inspiracji z prac Pancho Guedesa, architekta z Mozambiku, którego początki architektury były intensywnie związane z lokalną sztuką i kulturą. Jego szacunek dla afrykańskiego światopoglądu i kultury zrodził się z przełomowych badań przestrzennych, które prowadził od lat 60. do 90. wśród rdzennych mieszkańców Afryki Południowej. Nauka, praca w terenie i badania społeczne fundamentalnie zmieniły kurs i kierunek, jaki obrał Peter Rich jako architekt pracujący i żyjący w ciągle zmieniającym się afrykańskim kontekście.

Doceniając różnorodność i bogactwo innych tradycji Peter Rich stara się połączyć lekcje, których się nauczył o afrykańskiej przestrzeni z bardziej współczesnym językiem. Ogromna wartość jego pracy jest głęboko związana z filozofią projektowania z Afryką, a nie projektowania dla Afryki. To "z" wymaga procesu zaangażowania i czasu spędzonego z tymi, dla których się projektuje. Wśród szerokiej gamy projektów Peter Rich Architects był odpowiedzialny za kilka muzeów, budynków kulturalnych i społecznych, centrów sportowych i rekreacyjnych, projektów mieszkaniowych, jak również za rozwój zrównoważonych dzielnic. Został uhonorowany za swój wkład we współczesną architekturę afrykańską i wspieranie mniej uprzywilejowanych na świecie.

W swoim wykładzie zatytułowanym "Architecture Enabling Change" omówi aktualne prace angażujące kontekst fizyczny i kulturowy.

Peter Rich został odznaczony Złotym Medalem przez Południowoafrykański Instytut Architektów i jest laureatem nagrody za całokształt twórczości przyznawanej przez Południowoafrykański Professional Service Awards. Otrzymał tytuł International Fellow of the Royal Institute of British Architects oraz Honorary Fellow of the American Institute of Architects.

Rich ma na swoim koncie zarówno nagrody krajowe, jak i międzynarodowe konkursy, takie jak "World Building of the Year 2009" oraz nagrody za doskonałość w architekturze, a także nauczanie i prowadzenie kursów mistrzowskich na całym świecie. Został wybrany przez kuratora do wystawienia rysunków swojej organicznej architektury na Biennale Architektonicznym w Wenecji w 2018 roku.


Kunlé Adeyemi
NLÉ | Netherlands/Nigeria

Kunlé Adeyemi jest architektem, projektantem i badaczem rozwoju, którego prace cieszą się międzynarodowym uznaniem za oryginalność i innowacyjność. Jest założycielem i dyrektorem NLÉ - założonej w 2010 roku firmy zajmującej się architekturą, projektowaniem i urbanistyką dla innowacyjnych miast i społeczności. Do najważniejszych dzieł Adeyemi należy "Makoko Floating School", przełomowa, prototypowa, pływająca konstrukcja zlokalizowana w sercu laguny w Lagos, w Nigerii. Ten cieszący się uznaniem projekt jest częścią obszernej pracy NLÉ - "African Water Cities" - która bada wzajemne powiązania szybkiej urbanizacji i zmian klimatycznych.

Adeyemi jest międzynarodowym prelegentem i liderem myśli, a jego praktyka zawodowa została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami. Jest Adjunct Visiting Professor na Uniwersytecie w Lagos w Nigerii i zajmował kilka stanowisk akademickich, w tym 2017 Aga Khan Design Critic w Architekturze na Harvard University Graduate School of Design i na Princeton University School of Architecture w 2019 roku. Jego głównym obszarem zainteresowań akademickich są rozwijające się miasta globalnego południa. Podjął i rozwinął to zagadnienie poprzez szereg prac badawczych i możliwości studyjnych. Jego hipoteza "Urban Crawl" (np.) jest krytycznym exposé na temat architektury i urbanistyki w wyłaniających się megamiastach globalnego południa, które również odsłania złożone warunki miejskie i mechanizmy operacyjne takich miast.

Doświadczenie, wiedza i doświadczenie Kunlé Adeyemi'ego stanowią podstawę jego nowej praktyki architektonicznej, kreatywnego projektowania i urbanistyki dla Afryki, regionów rozwijających się i złożonych środowisk miejskich/wiejskich na całym świecie. Nadrzędnym celem tej praktyki jest wypełnienie krytycznych luk w infrastrukturze i rozwoju miejskim poprzez tworzenie spójnych sieci i globalnej wymiany, które działają na rzecz ludzi.

Odwiedź stronę internetową: www.nleworks.com