Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Wpust higieniczny 142, 157, 218

Odwodnienie higieniczne ACO spełniają najsurowsze wymogi higieniczne, co pomaga zapobiegać skażeniom szkodliwymi bakteriami. Wdrożyliśmy zasady projektu higienicznego, które determinują standardy dla środowiska, w którym przetwarzana jest żywność zgodnie z EN 1672, EN ISO 14159 i dokument EHEDG strony 8, 13 i 44 determinujące projekt konstrukcji wpustu.


Wpust o stałej wysokości

(jednoczęściowy)

Wpust teleskopowy

(dwuczęściowy)

Higieniczne cechy wpustów ACO:

 • Możliwość pełnego opróżnienia
 • Wewnętrzne promienie większe niż 3 mm
 • Spawanie z pełnym przetopem
 • Wypełnienie krawędzi
 • Stal nierdzewna klasy min. 1.4301 zgodnie z EN 10088 (304 zgodnie z AISI)
 • Ostatni proces - kąpiel pasywacyjna

ACO Wpusty higieniczne dostępne są w trzech wielkościach korpusu (142, 157, 218), są przystosowane do różnego natężenia przepływu i wymagań konstrukcyjnych, w tym płytkich głębokości konstrukcyjnych. Rozwiązanie przeciwpożarowe jest również dostępne w przypadku, gdy wymagane są środki zapobiegawcze.

Widok 3D - wpust higieniczny

ACO Wpust higieniczny jednoczęściowy o dużym przepływie

Rozwiązanie dla obszarów o szczególnie wysokich wymaganiach w kwestii hydraulicznej

 • Stal nierdzewna, materiał 1.4301 (AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316)
 • W pełni zgodny z DIN EN 1253
 • Odpływ DN 200
 • Konstrukcja jednoczęściowa - monolityczna
 • Z koszem osadczym (opcjonalnie)
 • Rozmiar zwieńczenia 600x600
 • Konstrukcja „dry pit“ (bez pozostałości wody na dnie wpustu)
 • Przepływ od 20l/s

Higieniczny ruszt bezramowy

Higieniczny ruszt drabinkowy

Higieniczna pokrywa szczelinowa

Ruszt kratowy

Ruszt Quadrato

Ruszt Heelsafe

Jako jedna z wiodących firm działających w obszarze przemysłowych odwodnień, Grupa ACO w pełni rozumie decydującą rolę jaką w przemyśle żywieniowym pełni sprawny system gospodarowania odpadami.
Bezpieczeństwo zdrowotne oraz redukcja kosztów są podstawą zysków w tej wymagającej branży, wciąż jednak wielu producentów nie wiąże odprowadzania nieczystości z tymi kluczowymi czynnikami. W konsekwencji systemy odwadniające są nieprawidłowo projektowane, co oznacza wzrost kosztów czyszczenia instalacji, może prowadzić do zanieczyszczenia żywności, strat finansowych, a w ostateczności do zamknięcia zakładu produkcyjnego.
Jako firma wyznaczająca przyszłe standardy w dziedzinie systemów odwodnień, chcemy zmieniać takie podejście poprzez podniesienie znaczenia higienicznego odwadniania, oraz polepszanie jakości na każdym etapie produkcji.

Nasza polityka jakości „HygieneFirst” oznacza, że to właśnie higiena w rozwiązaniach ACO stoi zawsze na pierwszym miejscu. Priorytetem ACO jest dostarczać produkty tylko o najlepszych parametrach higienicznych. Szeroki zakres prowadzonych prac badawczo-rozwojowych sprawia, że jesteśmy pierwszą firmą stosującą zasady higienicznych rozwiązań w obszarze przemysłowych odwodnieni.

Video HygieneFirst ACO
Video Zalety Wpustow Higienicznych ACO
Video Odwodnienia Higieniczne W Kuchni ACO

Ochrona na czas montażu

Funkcje i zalety:

 • Ochrona przed zanieczyszczeniem materiałami budowlanymi
 • Eliminuje konieczność czyszczenia systemu odwodnienia po instalacji
 • Zapobiega urazom w miejscu pracy
 • Certyfikowane zgodnie z EN 12811-1 do rusztowań o klasie obciążenia 3
 • Ekologiczne i łatwe w utylizacji

Szczegóły zamówienia:

 • W przypadku produktów standardowych dodać znak _C na końcu numeru produktu (przykład: 111111_C)
 • W przypadku przedmiotów pół-standardowych i niestandardowych określić tę opcję w procesie zamówienia
Wpusty 142 pdfdwg
Wpusty 157,218pdfdwg
ACO Stal nierdzewna instrukcja montażupdf
ACO Wpusty - instrukcja montażu 1/2pdf
ACO Wpusty - instrukcja montażu 2/2pdf
ACO instrukcja czyszczeniapdf
Tabele odporności chemicznej stali nierdzewnejpdf
ACO - Deklaracja właściwości użytkowychpdf
Atest PZHpdf