Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

22 marca - Dzień Wody


Dzisiaj, w Światowym Dniu Wody, porozmawiajmy o czymś, co dotyczy nas wszystkich – czyli o wodzie. Nie mamy już czasu na odwlekanie, musimy wziąć się za ochronę tego, co dla nas tak cenne.

Zastanówmy się, jak ważne jest, aby woda deszczowa była czysta, zanim wróci do środowiska?

To nie tylko kwestia ekologii, ale i naszego zdrowia. Przykład? Opony. Tak, te w naszych samochodach.

Opony, ścierając się, zostawiają za sobą mikroskopijny pył, który zawiera mikroplastik, metale ciężkie. Warto pamiętać, że pył powstający w wyniku ścierania opon, hamulców i asfaltu może składać się na nawet 76% zawiesiny odpływającej ze zlewni!

Ale są sposoby, by temu zapobiec! Systemy jak #ACOStormClean to nasi dzielni podziemni bohaterowie, którzy filtrują wodę opadową, zanim ta zanieczyści nasze środowisko. Dzięki nim, możemy ograniczyć ilość niebezpiecznych substancji w wodzie i nie tylko!

Woda to temat, który dotyczy wszystkich, a w Światowym Dniu Wody warto przypominać o konieczności dbania o ten cenny zasób.