Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

XXV SEMINARIUM BASENOWE – efektywne zarządzanie, technologie, kierunki rozwoju
1-3 czerwca 2022 Hotel Orle, Gdańsk-Sobieszewo

Gdańska Fundacja Wody
Centrum Szkoleniowe

Od 1997 r. corocznie organizujemy seminarium dla branży basenowej. Celem tego spotkania jest wymiana wiedzy, dobrych praktyk, przedstawienie nowych technologii, dyskusja o problemach branżowych a także aktualizacja wytycznych legislacyjnych.

Przez cały rok organizujemy szkolenia dla branży basenowej, w których uczestniczą menadżerowie, pracownicy techniczni, koordynatorzy różnych działań na pływalniach i aquaparkach, prywatnych oraz jednostek, zespołów
i spółek budżetowych, wspierając branżę.

W tym roku zapraszamy na 25-Seminarium Basenowe podczas którego zapewnimy ciekawy merytorycznie program, miejsce na dyskusje o minionym roku a także o tym co nas czeka.

Program seminarium

Rafał
Cimiński

Kierownik Regionu

Rafal.Ciminski@aco.pl

tel. 601 264 172

Footer

O ACO

Silna marka na całym świecie. ACO oznacza profesjonalne odwodnienie, skuteczne oczyszczanie oraz kontrolowane rozsączanie lub ponowne użycie wody. Więcej...

ACO Na świecie

ACO jest obecne w ponad 40 krajach, posiada 30 zakładów produkcyjnych na czterech kontynentach. Więcej...

Kontakt

ACO Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, Łajski, 05-119 Legionowo
tel.: 22 76 70 500 | e: info@aco.pl

TOP