Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego

Polish Green Building Council (PLGBC)

Ponieważ nasze misje są zbieżne nie mogło być inaczej!

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą.

Od lutego 2022 ACO jest członkiem PLGBC, aby wspólnie budować sieć relacji twórców zmian i świadomie działa na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Jako ACO doceniamy przynależność do społeczności o wspólnych wartościach. Dzięki otwartości i współpracy, wspólnie dostarczamy wiedzę bazująca na wieloletnim doświadczeniu pozwalającą na tworzenie zrównoważonych zmian, umożliwiając liderom maksymalizację ich wpływu i pozycjonowanie naszych organizacji w czołówce zrównoważonego budownictwa w Polsce.

Wspólnie dążymy do przeprowadzenia znaczącej transformacji środowiska budowlanego, aby uczynić je zdrowym i zrównoważonym. To nasza odpowiedź na zmiany klimatyczne i dbałość o planetę.

Z powodzeniem wspieramy szereg projektów, aktywności i badań, w których słowo “odpowiedzialność” odgrywa najważniejszą rolę. Dzielimy się wiedzą. Stymulujemy do innowacyjnych działań. Tworzymy koalicje i partnerstwa, bo widzimy potrzebę wspólnych inicjatyw dla rozwoju zrównoważonego budownictwa.


Nasza wizja

PLGBC | Wizją PLGBC jest radykalna transformacja budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania był jak najbardziej zrównoważony.

ACO | Wizją ACO jest tworzenie zrównoważonych rozwiązań dla przyszłości w zakresie systemów zarządzania wodami deszczowymi.


Nasza misja

PLGBC | Współtworzy budynki, miasta i ich otoczenie pozwalające w sposób ciągły prosperować ludziom i planecie poprzez:

  • Powstrzymanie zmian klimatu oraz adaptację do nowych warunków

  • Stosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym

  • Podnoszenie poziomu dobrostanu, jakości życia i zdrowia społeczeństwa

  • Zwiększanie bioróżnorodności

ACO | ACO Tworzy rozwiązania na klimatyczne problemy jutra

Globalne zmiany klimatu powodują coraz częstsze występowanie ekstremalnych zdarzeń pogodowych takich jak susze i ulewne opady deszczu. Opracowuje zatem innowacyjne rozwiązania systemowe, aby wspierać infrastrukturę jutra, chronić ludzi przed wodą i wodę przed ludźmi.


Dziękujemy za zaufanie!

plgbc.org.pl