Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego

Polish Green Building Council (PLGBC)

Ponieważ nasze misje są zbieżne nie mogło być inaczej!

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą.

Od lutego 2022 ACO jest członkiem PLGBC, aby wspólnie budować sieć relacji twórców zmian i świadomie działa na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Jako ACO doceniamy przynależność do społeczności o wspólnych wartościach. Dzięki otwartości i współpracy, wspólnie dostarczamy wiedzę bazująca na wieloletnim doświadczeniu pozwalającą na tworzenie zrównoważonych zmian, umożliwiając liderom maksymalizację ich wpływu i pozycjonowanie naszych organizacji w czołówce zrównoważonego budownictwa w Polsce.

Wspólnie dążymy do przeprowadzenia znaczącej transformacji środowiska budowlanego, aby uczynić je zdrowym i zrównoważonym. To nasza odpowiedź na zmiany klimatyczne i dbałość o planetę.

Z powodzeniem wspieramy szereg projektów, aktywności i badań, w których słowo “odpowiedzialność” odgrywa najważniejszą rolę. Dzielimy się wiedzą. Stymulujemy do innowacyjnych działań. Tworzymy koalicje i partnerstwa, bo widzimy potrzebę wspólnych inicjatyw dla rozwoju zrównoważonego budownictwa.
Dziękujemy za zaufanie!

plgbc.org.pl

TOP