Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Partnerem Kongresu Szefów Kuchni i Restauratorów – ogólnopolskiego Wydarzenia dla profesjonalistów z branży gastronomicznej
24 października 2023 r. | Warszawa

24 października wraz z Vito Filter mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Kongresie Szefów Kuchni i Restauratorów

Podczas trwania Kongresu zaprezentowaliśmy najwyższej jakości higieniczne systemy odwodnień ACO do zastosowań w przemyśle spożywczym i kuchniach komercyjnych.

W środowisku kuchni komercyjnych, które cechuje wyjątkowa intensywność pracy, niezależnie od rozmiaru i specyfiki placówki, czy to hotelowej czy edukacyjnej, skuteczne zarządzanie tłuszczem (FOG) stanowi kluczowy element wpływający na efektywność operacyjną i ekonomiczną przedsięwzięcia.

Tłuszcze i oleje w formie lepkich substancji obecne są w odpływach generowane są przez procesy kulinarno-gastronomiczne. Ten zbiór obejmuje zarówno pozostałości tłuszczów pochodzących z produktów spożywczych, wykorzystywanych w procesie przygotowywania potraw, jak i substancje pochodzące z mycia sprzętu, naczyń oraz przyborów kuchennych. Wszystkie rodzaje kuchni, niezależnie od ich skali, generują ścieki niosące w sobie tłuszcze i oleje, a także pozostałości po żywności.

Osoby odwiedzające nasze stoisko mogły zasięgnąć profesjonalnej informacji o tym jaką rolę w nowoczesnym przemyśle żywieniowym pełni sprawny system gospodarowania odpadami i tłuszczem oraz jak ważne jest wykorzystanie odpowiedniego separatora tłuszczu i skrobi w kuchniach komercyjnych.