Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Partnerem VI Międzynarodowego Forum Tunelowego

ACO została Partnerem VI Międzynarodowego Forum Tunelowego, które odbędzie się w dniach 13-15 maja 2024 roku w Bielsku-Białej. Forum, które co roku przyciąga specjalistów z całego świata, stało się kluczowym miejscem wymiany doświadczeń i wiedzy na temat budowy i eksploatacji tuneli.

Sesja specjalna z ekspertem ACO

W szczególności pragniemy zwrócić uwagę na sesję piątą, która odbędzie się 15 maja w godzinach 12:00-14:00. Podczas tej sesji, poświęconej Wyposażeniu tuneli (izolacja, odwodnienie, systemy bezpieczeństwa), nasz ekspert Piotr Bartulewicz wygłosi prelekcję na temat „Zarządzania wodą powierzchniową w tunelach drogowych” w godzinach 12:00-12:20.

Piotr Bartulewicz
Inżynier Wsparcia Projektowo – Technicznego