Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ZAPRASZAMY NA WEBINARIUM

Ekspert ACO podczas bezpłatnego webinarium „Stormwater Management w przyszłości” przedstawi koncepcję skutecznego i racjonalnego podczyszczania wód opadowych.

  • Wydarzenie odbędzie się 16 maja 2024 o godz. 11:00 na platformie Akademia Inżynieria.

Podczas webinarium ekspert ACO Michał Wiśniewski poruszy temat obecnie obowiązującego w Polsce prawa w odniesieniu do zanieczyszczeń abrazyjnych, substancji rozpuszczonych oraz substancji ropopochodnych w odniesieniu do otoczenia prawnego UE, nawiąże do wyników badań koncentracji zanieczyszczeń in situ oraz niepewności takich pomiarów. Jednocześnie przedstawi nowoczesne możliwości usuwania zanieczyszczeń z wód opadowych metodami dostosowanymi do współczesnych realiów, a także pokaże ciekawe przypadki istniejących rozwiązań na terenie innych krajów Wspólnoty Europejskiej. Studium przypadku wskaże też zależność projektowanej linii podczyszczającej zależnie od uwarunkowań danej aplikacji.