Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Poznaj Prelegentów beyond.aco


Marina Tabassum
Marina Tabassum Architects

Marina Tabassum | Marina Tabassum Architects

Marina Tabassum urodziła się w 1969 roku w Dhace, w Bangladeszu. Studiowała architekturę na Bangladeskim Uniwersytecie Inżynierii i Technologii, który ukończyła z wyróżnieniem w 1995 roku. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w biurze Uttam Kumar Saha, Nandan Architects. To właśnie w tym czasie rozwinęła się w niej chęć dążenia do bardziej zrównoważonej koncepcji architektury. W 1995 roku Tabassum wraz z Kashefem Chowdhury założyła Urbana Architecture w Dhace, gdzie była partnerem przez 10 lat. W 2005 roku zakończyła współpracę i założyła własną pracownię Marina Tabassum Architects.

Jako profesor wizytujący, Tabassum wykładała na Harvard University Graduate School of Design, University of Texas, BRAC University w Dhace i TU Delft. Od 2015 roku kieruje programem akademickim Bengal Institute for Architecture, Landscapes and Settlements. W 2017 roku, wykładając na Harvardzie, pracowała ze studentami i lokalnymi rzemieślnikami nad stworzeniem domów dla mieszkańców delty Gangesu, narażonych na częste powodzie, z których każdy kosztował zaledwie 2000 dolarów. W 2018 roku była częścią wystawy "Freespace" na Architketurbiennale w Wenecji." W 2020 roku Uniwersytet Techniczny w Monachium nadał jej tytuł doktora honoris causa za wkład w praktykę architektoniczną, badania i działalność akademicką.

Tabassum została umieszczona na liście dziesięciu najlepszych myślicieli świata w 2020 roku przez Prospect Magazine UK. Zdobyła nagrodę Jameel Prize w 2018 roku i otrzymała Aga Khan Award for Architecture w 2016 roku za zaprojektowanie meczetu Baitur Rauf Jame w Dhace, który został zrealizowany przy minimalnym budżecie w ciągu dwunastu lat i ukończony w 2012 roku.