Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Zapraszamy na 30. Międzynarodowe Targi "Zieleń to Życie".
ACO Partnerem wystawy organizowanej przez Agencję Promocji Zieleni - agendę Związku Szkółkarzy Polskich, jednej z najważniejszych imprez targowych w Polsce dedykowanej projektantom i osobom związanym z projektowaniem zieleni.

ACO Partnerem honorowym szkolenia w ramach II cyklu szkoleń Ogólnopolskie Forum Administracji Dróg Publicznych.

Wraz z Ogólnopolskim Forum Administracji Dróg Publicznych zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze szkoleniowym

„Bezpieczne drogi Samorządowe”.

CEL:

„Bezpieczne drogi Samorządowe” to kolejne z cyklu szkoleń skierowanych do kadry zarządzającej inwestycjami miast, gmin i powiatów.

W ramach szkolenia 18 lipca porównane zostaną efektywności wybranych technologii i ich kosztorysy, a także przedstawione zostaną innowacyjne rozwiązania dla dróg lokalnych.

KORZYŚCI:

Szkolenie umożliwi nabycie wiedzy z zakresu:

 • wyznaczania ciągów pieszych i pieszo-rowerowych,
 • wyboru nawierzchni drogowych oraz chodnikowych, a także ich utrzymania.
 • Omówione zostaną takie zadania zarządcy jak: utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń.

Szkolenie skierowane jest do:

 • zarządców dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich,
 • pracowników urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych odpowiedzialnych za inwestycje infrastrukturalne w swoim regionie,
 • osób odpowiedzialnych za utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych,
 • przedstawicieli zarządców odpowiedzialnych za opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.


Zapisz się bezpłatnie!

Serdecznie zapraszamy na prelekcję ACO, podczas której omówimy sposoby poprawy bezpieczeństwa ludzi i innych „użytkowników” dróg samorządowych.

Zagadnienia, nad którymi pochylimy się podczas prelekcji:
 • Jakie niebezpieczeństwa zagrażają użytkownikom dróg samorządowych?
 • Polimerbeton i jego właściwości na straży bezpieczeństwa użytkowników dróg samorządowych;
 • Sposoby montażu odwodnień w miejscach trudnych;
 • Prawidłowe serwisowanie i utrzymanie funkcjonalności systemów odwadniających drogi samorządowe;
 • Systemy ACO PRO, które chronią płazy i małe zwierzęta przed kołami pojazdów, użytkowników dróg samorządowych (montaż i przykładowe realizacje);
 • Na koniec spotkania zaprosimy wszystkich słuchaczy do spaceru po ACO City, wirtualnej przestrzeni, w której proponowane rozwiązania odwadniające dedykowane są między innymi odwadnianiu dróg i tworzą spójną odpowiedź na wyzwania projektowe i klimatyczne oraz są istotnym wsparciem dla projektantów;

Nasz ekspert będzie udzielał odpowiedzi na Państwa pytania podczas trwania webinaru:

Rafał Dudziak

Kierownik Działu Zarządzania Produktem i Centrum Projektowo-Technicznego