Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Partnerem honorowym szkolenia w ramach II cyklu szkoleń Ogólnopolskie Forum Administracji Dróg Publicznych.

Wraz z Ogólnopolskim Forum Administracji Dróg Publicznych zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze szkoleniowym

„Bezpieczne drogi Samorządowe”.

CEL:

„Bezpieczne drogi Samorządowe” to kolejne z cyklu szkoleń skierowanych do kadry zarządzającej inwestycjami miast, gmin i powiatów.

W ramach szkolenia 18 lipca porównane zostaną efektywności wybranych technologii i ich kosztorysy, a także przedstawione zostaną innowacyjne rozwiązania dla dróg lokalnych.

KORZYŚCI:

Szkolenie umożliwi nabycie wiedzy z zakresu:

 • wyznaczania ciągów pieszych i pieszo-rowerowych,
 • wyboru nawierzchni drogowych oraz chodnikowych, a także ich utrzymania.
 • Omówione zostaną takie zadania zarządcy jak: utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń.

Szkolenie skierowane jest do:

 • zarządców dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich,
 • pracowników urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych odpowiedzialnych za inwestycje infrastrukturalne w swoim regionie,
 • osób odpowiedzialnych za utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych,
 • przedstawicieli zarządców odpowiedzialnych za opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.


Zapisz się bezpłatnie!

Serdecznie zapraszamy na prelekcję ACO, podczas której omówimy sposoby poprawy bezpieczeństwa ludzi i innych „użytkowników” dróg samorządowych.

Zagadnienia, nad którymi pochylimy się podczas prelekcji:
 • Jakie niebezpieczeństwa zagrażają użytkownikom dróg samorządowych?
 • Polimerbeton i jego właściwości na straży bezpieczeństwa użytkowników dróg samorządowych;
 • Sposoby montażu odwodnień w miejscach trudnych;
 • Prawidłowe serwisowanie i utrzymanie funkcjonalności systemów odwadniających drogi samorządowe;
 • Systemy ACO PRO, które chronią płazy i małe zwierzęta przed kołami pojazdów, użytkowników dróg samorządowych (montaż i przykładowe realizacje);
 • Na koniec spotkania zaprosimy wszystkich słuchaczy do spaceru po ACO City, wirtualnej przestrzeni, w której proponowane rozwiązania odwadniające dedykowane są między innymi odwadnianiu dróg i tworzą spójną odpowiedź na wyzwania projektowe i klimatyczne oraz są istotnym wsparciem dla projektantów;

Nasz ekspert będzie udzielał odpowiedzi na Państwa pytania podczas trwania webinaru:

Rafał Dudziak

Kierownik Działu Zarządzania Produktem i Centrum Projektowo-Technicznego