Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

TEMATYKA KONFERENCJI:

  1. Strategie wobec wód opadowych: cele i metody detencji, retencji oraz innych form wykorzystania wód opadowych, mając na celu optymalizację i ochronę zasobów wodnych.

  2. Odpowiedzialność wobec retencjonowanych wód: kwestie związane z rolą przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w efektywnym gospodarowaniu wodami opadowymi. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, jak wody opadowe wpisały się w misję liderów branży.

  3. Projektowanie, wdrażanie i eksploatacja zielono-niebieskiej infrastruktury: Znajdą tu miejsce tematy dotyczące roli BZI w retencji wód opadowych, innowacji oraz ich integracji z miejskimi ekosystemami.

Pobierz program

Termin Wydarzenia: 17 - 18.04.2024

Miejsce Wydarzenia: Aula Artis, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, Poznań

Zapisz się na konferencję

Zapraszamy serdecznie do udziału w prelekcji doświadczonych
ekspertów ACO: Michała Wiśniewskiego i Karela Dohnala.

W trakcie tego wyjątkowego wydarzenia przedstawimy innowacyjną koncepcję ACO Stormwater - Zarządzanie Wodami Opadowymi w kontekście sytuacji, gdy wymaga się zaawansowanego podczyszczenia wód opadowych.

W ochronie cennej wody

Odpowiedzialne zarządzanie jakością wód opadowych w obszarze zurbanizowanym warunkuje pomyślny rozwój środowisk miejskich. Woda jest przede wszystkim niezbędna do przeżycia, ale jest też kluczowym surowcem i medium technologicznym we współczesnej gospodarce. Niestety jej dostępność coraz drastyczniej spada, w związku z tym konieczne jest, abyśmy nauczyli się prawidłowo dbać o wodę i jej jakość, tym samym zwiększając ilość dostępnych jej zasobów – zwłaszcza w terenach miejskich, gdzie deficyt retencyjny ma zdecydowanie bardziej krytyczny charakter. Jedną z najlepszych metod poprawiania trudnej dostępności zasobów wodnych jest ponowne wykorzystanie miejskich wód opadowych. W miarę wzrostu liczby ludności, presja antropogeniczna na zasoby wodne staje się coraz silniejsza, co podkreśla znaczenie konieczności odzyskiwania wody.

ACO już dziś dostarcza pionierskie rozwiązania służące przechwytywaniu wody opadowej i przywracaniu jej środowisku naturalnemu. Utworzenie zrównoważonej gospodarki wodnej jest naszym obowiązkiem, silnie determinującym przyszłość następnych pokoleń. Zapraszamy do zapoznania się z technologiami pozwalającymi już dziś zapewnić bezpieczną przyszłość środowisku naturalnemu i jego mieszkańcom poprzez podczyszczanie wody opuszczającej zlewnie zantropogenizowane, zwiększenie retencji lokalnej oraz dające szersze spektrum możliwości ponownego wykorzystania wody, która trafia do nas wraz z opadami deszczu.

Stormwater Screen Z Relacji

Zapraszamy do obejrzenia foto relacji z konferencji Stormwater Poland 2024

.