Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Przejęcie Betonwerk Neu - Ulm:

strategiczny krok Grupy ACO do wzmacniania wiodącej pozycji rynkowej


W drugiej połowie ubiegłego roku Grupa ACO, lider w dziedzinie technologii odwadniania, dokonała strategicznej akwizycji, przejmując niemieckie przedsiębiorstwo Betonwerk Neu-Ulm.

Pozyskanie Betonwerk Neu-Ulm stanowi kolejny krok w rozwoju ACO na wielu europejskich rynkach, w tym także w Polsce. Betonwerk to wiodący producent szczelinowych, monolitycznych systemów odwadniania typu I, wyróżniający się szerokim zakresem oferty produktowej, wysoką jakością oraz uznaną marką.

To strategiczne przejęcie, łączące innowacyjność i tradycję w dążeniu do doskonalenia rozwiązań odwodnieniowych, umożliwia integrację zaawansowanych technologii polimerbetonowych grupy ACO z bogatym doświadczeniem Betonwerk w produkcji rozwiązań betonowych. Akwizycja ta otwiera nowe możliwości rozwoju ACO w różnych segmentach rynku – od lekkich aplikacji w obiektach komercyjnych po najbardziej wymagające zastosowania w warunkach dużych obciążeń np. przemysł, lotniska czy porty.

Alexander Airich, Dyrektor Zarządzający ACO GmbH oraz Betonwerk New - Ulm, podkreślił, że „w/w integracja pozwala przede wszystkim na rozszerzenie oferty produktowej, szczególnie o system "Pfuhler Rinne" w najwyższych klasach obciążeń. Dzięki temu ACO wzmacnia swoje kompetencje w realizacji różnorodnych projektów w całej Europie”.

Akwizycja Betonwerk New – Ulm to także ważny element rozwoju ACO w Polsce, szczególne w obliczu dalszego wzrostu inwestycji infrastrukturalnych w naszym kraju.

Tomasz Łapa, Prezes Zarządu ACO Polska, dodał, że "ta akwizycja wpisuje się w długoterminową strategię rozwoju działalności i wzmacnianie naszej wiodącej pozycji na krajowym rynku systemów odwadniania; przejęcie Betonwerk Neu-Ulm to również zwiększenie możliwości produkcyjnych i rozwój kompetencji w obszarze technologii, które mają kluczowe znaczenie dla branży odwodnień".